Bunkry – Moja Nowa Opowieść Miłosna

Każdego roku stawiam sobie cele aby First Warsaw Golf miało jak najwyższe golfowe standardy. W tym roku założyłem sobie cel, aby osiągnąć najwyższe standardy wg wytycznych otrzymanych od PGA Tour i USGA. Nie było łatwo.

Wg wskazań: każdy green musiał być powiększony ze 150 do 200 metrów kwadratowych, ale zrobiliśmy więcej bo poprawiliśmy prędkość na greenach i w tej chwili greeny osiągają 10.2 na stimpometrze co jest najlepszym wynikiem w historii First Warsaw Golf. Gwarantujemy, że będą jeszcze szybsze. Na tą chwilę jednak nie więcej niż 11 (ponieważ po prostu nie ma takiej potrzeby).

Bunkry, tak jak większość obszarów w golfie, to nauka. Zapomnijmy więc o naturalnym piasku, który po prostu nie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku bunkrów. Kamień na piasek musi zostać rozłupany tak, by miał kanciasty kształt. Penetracja piasku przez piłkę i kompensacja po uderzeniu piłki mierzone są biorąc pod uwagę jakość piasku i opór, który tworzy. Pożądany wskaźnik penetracji to 2,4 kg na cm2. Ziarenka nie powinny być mniejsze niż 0.25 mm i większe niż 1 milimetr. Zapewni to także odpowiedni drenaż. Kolor piasku nie ma znaczenia, jednakże z powodów estetycznych wybierany jest biały piasek, który oczywiście jest 10 razy droższy.

Dzięki pomocy, którą otrzymaliśmy i dzięki Panu Jamesowi A. Harbuckowi, który może pochwalić się fenomenalnymi zdolnościami i doświadczeniem w kształtowaniu najlepszych pól na świecie (w mojej opinii, jedna z 10 najlepszych osób na świecie, które się tym zajmują) byliśmy w stanie ulepszyć 100% bunkrów na First Warsaw Golf.

Dla uściślenia, NIE MAMY WIĘCEJ BUNKRÓW – mamy ich mniej.

Te, które posiadamy w rozmiarze i kształcie przypominają bunkry na polu „Augusta National” i są dużo bardziej widoczne. Bunkry są teraz jasne i zdecydowanie zauważalne oraz bardziej wybaczalne pod kątem gry. Nie ma niemożliwych uderzeń i położeń piłki. Bunkry przy fairway pozwalają teraz na użycie kijów typu 5 iron.

Eliminacja Bunkrów (likwidacja):

Zlikwidowaliśmy bunkry, które były źle usytuowane, na przykład nie ma już środkowych bunkrów na fairway 11 dołka i nie ma trzech bunkrów na fairway’u czwartego dołka (HCP1) czy bunkra przy dziesiątym dołku w okolicy greenu.

Pomocne Bunkry – brzmi niedorzecznie, jednak to prawda.

Nowe “bunkry plażowe” (na 1, 6, 7 i 11 dołku) zapobiegną wpadaniu piłki do wody oraz długich poszukiwań uderzeń, które mogły być przestrzelone. Spowoduje to, że gracze będą mniej sfrustrowani, a gra będzie szybsza. Ustawienie bunkrów musi mieć cel, konkretne znaczenie. Żadne wspaniałe uderzenia nie powinny być karane.

Pierwsza runda na First Warsaw Golf powinna być rundą dla duszy. Wypełnionym pięknem, zielenią i białym piaskiem kwarcowym. Miejscem, w którym można się zrelaksować i zaczerpnąć świeżego powietrza.

Dlatego też powodzenia w doświadczaniu różnicy w grze, którą odczujecie podczas następnego uderzenia w kierunku bunkru i spodziewajcie się jeszcze więcej zmian na First Warsaw Golf. W końcu jesteśmy pierwszym polem w Polsce – jesteśmy First Warsaw.


Bunkers – My New Love Story

Each year I set few goals in the path of bringing FWG to the highest standards. This year we received guidelines from the PGA Tour and USGA.

Each green increased by 150 to 200 sqm in size and, more importantly, are now reaching 10.2 speed on the stip meter for the first time in FWG history. They will get faster, guaranteed! Yet not higher than 11 (simple no need).

Bunkers, as most of other areas in golf, are science. Forget about natural sand, simple not good for bunkers. Stone must be broken as it must be angular shaped. The penetration of the ball to the sand, compactation of the grounds upon impact of the ball are all measured based on the sand quality and resistance 2.4 kg per cm2 penetration rate is desirable. Grain should be 0.25 to 1 milimiter in size. This will also allow good drainage. Sand colour is of no relevance, white is simple amazing for ecstatic reasons, and naturally 10 times more expensive.

With the fantastic help we received and Mr. James A. Harbuck phenomenal skills and experience in shaping some of the best courses in the world (in my opinion one of the top 10 shapers in the world), we were able to revised 100% of the bunkers in First Warsaw Golf.

More specific, we DO NOT HAVE MORE BUNKERS. In fact have less.

The ones we have are “Augusta like” in size and shape and much more visable.

The bunkers are “fair” playable and can be seen. No impossible shots and lay of the ball. Fairway bunkers are designed to allow the use of 5 iron.

Bunker Elimination (cancelation):

We eliminated bunkers that were placed poorly, for example, no more middle fairway bunkers on the 11th, no more 3 bunkers on the 4th fairway (HCP 1) or the 10th green.

Helpful Bunkers – Sounds strange, yet true.

New “beach bunkers” (on holes 1st, 6th, 7th, 11th) will save you from going swimming or seeking for your ball that is long go. It will make the player less frustrated and paste of play faster.

Each bunker must have a purpose, an idea behind it. No great shots should not be punished.

A First Warsaw golf round should be a round for the soul. Full of beauty, green, and white quartz sand…..a place to run to when you want to relax and breath the fresh air.

So good luck when you experience the difference playing your next bunker shot or making perfect putt and naturally expect many more changes to come. At the end of the day, we are First Warsaw.

You may also like

Comments are closed.