Jest co prawda jeszcze zima i warunki do gry nie są najlepsze, ale po pierwsze można wyjechać do krajów z cieplejszym klimatem żeby pograć w golfa, a po drugie można poćwiczyć technikę na symulatorze i matach do puttingu.

Tym niemniej warto przed sezonem, gdy tylko warunki zewnętrzne na to pozwolą sprawdzić, które elementy naszej gry są na dobrym, a które na niedostatecznym poziomie.
Pozwoli to skoncentrować się potem na treningach tych drugich, bowiem najpierw należy wyeliminować błędy i poprawić skuteczność tych najsłabszych elementów swojej gry w golfa.

Proponuję wykonać szereg testów wszystkich elementów swojej gry, które to testy pełnią również rolę treningu. Zostały one opracowane na potrzeby aplikantów do PGA USA, którzy na początku muszą zdać egzamin z gry tzw. PAT (Player Ability Test). Podobnie zresztą jest w PGA Polska.
Średnio test PAT zdaje w USA 30% aplikujących, natomiast wprowadzenie do przygotowania aplikantów opisanych poniżej testów i treningów pozwoliło zwiększyć ten procent do 50.

Testy te i treningi należy przeprowadzać regularnie, najlepiej 2-3 razy w tygodniu, ale nawet jeden raz w tygodniu da jakieś rezultaty.
Oto dokładny opis tych testów-treningów. Przy czym zawsze należy dążyć do poziomu powyżej przeciętnej.

1. Putting

Test-trening 1
Wyznacz 18 pozycji z różnych odległości do dołka według poniższego schematu.
Dystanse 15, 20, 30 i 40 stóp od dołka z 4 różnych nachyleń tj. pod górkę, z górki, z breakim prawo-lewo i z breakiem lewo-prawo. Łącznie daje to 16 pozycji.
Dodatkowo 2 pozycje po równym odcinku greenu z 15 i 20 stóp od dołka.
Z każdej pozycji wykonujesz z pełną rutyną putty, aż do wbicia piłki do dołka.
Liczysz łączną ilość puttów.

Wynik 36 puttów i poniżej to wynik powyżej przeciętnej.
Wynik 37-40 puttów to wynik przeciętny
Wynik powyżej 40 puttów to wynik poniżej przeciętnej

Test-trening 2
Ustaw dowolny iron 3 stopy za dołkiem jak pokazano poniżej

puttowanie golfguru 1

Następnie na dystansie 20 stóp od dołka ustaw 5 piłek. Twoim zadaniem jest puttować piłki do dołka w taki sposób, aby albo trafiły do dołka, albo w przypadku chybienia zatrzymały się za dołkiem, ale nie dalej niż leżący kij.
Te pięć piłek musisz puttować z 4 różnych stron tj. pod górkę, z górki, z breakiem prawo-lewo i z breakim lewo-prawo.
Swoje putty punktujesz następująco:
+5 pkt jeżeli trafiłeś do dołka
+3 pkt jeżeli nie trafiłeś, ale piłka zatrzymała się za dołkiem i nie dotknęła kija za nim
– 3 pkt jeżeli nie trafiłeś i piłka doknęła kija za dołkiem lub potoczyła się dalej
– 5 pkt jeżeli piłka zatrzymała się przed dołkiem

puttowanie golfguru 2

Łącznie wykonasz więc 5 piłek x 4 położenia = 20 puttów.
Obliczasz wszystkie punkty.

Wynik 55 punktów i powyżej to wynik powyżej przeciętnej.
Wynik 30-54 punkty to wynik przeciętny
Wynik poniżej 30 punktów to wynik poniżej przeciętnej

Test-trening 3
Wyznacz 18 pozycji z różnych odległości do dołka według poniższego schematu.
Dystanse 15, 20, 30 i 40 stóp od dołka z 4 różnych nachyleń tj. pod górkę, z górki, z breakim prawo-lewo i z breakiem lewo-prawo. Łącznie daje to 16 pozycji.
Dodatkowo 2 pozycje po równym odcinku greenu z 15 i 20 stóp.
Z każdej pozycji wykonujesz putt z pełną rutyną aby trafić do dołka.
Jeżeli trafisz masz 1 putt.
Jeżeli piłka nie wpadła do dołka, odsuwasz ją w przeciwną stronę od dołka na 3 stopy z miejsca w którym się zatrzymała i puttujesz znowu. Jeżeli trafiłeś masz 2 putty.
Jeżeli znowu chybiłeś, to znowu odsuwasz piłkę na 3 stopy z miejsca w którym się tym razem zatrzymała i tak puttujesz aż do skutku.
Obliczasz łączną liczbę puttów z tych 18 pozycji.

Wynik 40 i mniej puttów to wynik powyżej przeciętnej.
Wynik 41-44 puttów to wynik przeciętny
Wynik 45 puttów i więcej to wynik poniżej przeciętnej

Ciąg dalszy w kolejnym odcinku

Krzysztof Czupryna
target54.eu
PGA Asia

 

You may also like

Comments are closed.