Nauka prawidłowej techniki gry w golfa jest trudna i żmudna. Obecność wykwalifikowanego instruktora jest oczywiście bardzo pomocna ale nie zawsze jest to możliwe i niestety jest to czasem kosztowne.
Można skorygować wiele błędów i nauczyć się wielu prawidłowych ruchów i nawyków stosując samodzielnie szereg „pomocy naukowych” w formie różnych przyrządów.
Mają one zastosowanie do wszystkich rodzajów uderzeń tj puttingu, chippingu, full swingu itd.
Należy jednak wiedzieć:
1. Po co dany przyrząd stosować ?
2. Jak go stosować ?
3. Jak trenować dany ruch czy eliminować dany błąd przy pomocy danego przyrządu ?

W tym cyklu artykułów opiszę najbardziej przydatne moim zdaniem „pomoce naukowe” zarówno dla golfistów początkujących jak i dla zaawansowanych. Na rynku są ich setki, wiele wymyśliłem sam. Podzieliłem je na następujące grupy i wybrałem następujące.

Putting
a. Pro putt 1 – Nadgarstki
b. Pro putt 2 – Droga prowadzenia łopatki
c. Putting clips – Kontakt z piłką sweet spotem
d. Tzw Linijka – Położenie łopatki
e. Mata do puttowania – Treningi
f. Peltz guide line – Treningi
g. Lustro – Treningi

Chipping
a. Pro chip 1 – Nadgarstki
b. Pro chip 2 – Droga prowadzenia łopatki
c. Pro chip 3 – Kontakt z piłką

Pitching
a. Transparent – droga prowadzenia kija

Full swing
a. Grip pro – Chwyt kija
b. Bat de la Torre – Ruch swingu
c. But – Pozycja tylnej nogi
d. Blok – Pozycja nadgarstków
e. Medicus – Takeaway i Backswing
f. Monster – Backswing
g. Devil – Forward swing
h. Bariera – Forward swing
i. Snake – Kąt ataku piłki
j. Impact bag –Kontakt z piłką
k. Samba – Ruch bioder
l. Ręcznik – Ruch bioder
m. Stinky – Chicken wing
n. Elvis – Ruch boder

Gra z bunkra
a. Bunker Pro 1

W kolejnych odcinkach omówię dokładnie wszystkie te przyrządy oraz ich zastosowanie. Większość z nich, a także zestawy do golfa są do kupienia online.

Pomoce do nauki gry w golfa – Putting

1. Pro putt 1
Opis

Pro putt 1 to proste urządzenie szczególnie przydatne dla początkujących graczy.
Większość z nich ma tendencję do „wachlowania” nadgarstkami w trakcie ruchu puttingu. Pro putt 1 unieruchamia nadgarstki dzięki czemu łatwiej poczuć prawidłowy ruch rąk i barków w puttingu.

 

 

Jak trenować ?
Dla początkujących najkorzystniej jest:
a. Uderzyć 30-50 puttów z założonym Pro puttem w dowolnym kierunku i na różne odległości.
b. Uderzyć 10-20 puttów bez Pro putta zwracając uwagę na położenie nadgarstków.

Po kilku dniach powinniśmy poczuć i odzyskać kontrolę nad nadgarstkami.

2. Pro putt 2 – Droga prowadzenia łopatki
Opis

Pro putt 2 to również proste urządzenie, które można wykonać samemu.
Jest bardzo pomocne w nauce i doskonaleniu puttingu, nawet dla graczy zaawansowanych. Również gracze zawodowi bardzo często stosują Pro putt 2.
Urządzenie pomaga zrozumieć i opanować prawidłowy ruch główki kija tuż przed, w trakcie i po uderzeniu piłki. Powinna ona mianowicie poruszać się prosto na cel i Pro putt 2 bardzo pomaga opanować prawidłowy ruch.
Pro putt 2 istnieje w dwóch wersjach.

Wersja 1

 

 

Wersja 2

 

 

Jak trenować ?
Na ziemi (bo można ćwiczyć również na macie) kładziemy pro stick równolegle do linii uderzenia. Wykonując putt staramy się tak prowadzić poziomy pręt Pro putta 2, aby tuż przed, w trakcie i po kontakcie z piłką poruszał się idealnie równolegle do pro sticka.
W zamachu może on poruszać się dowolnie, ale szczególnie po uderzeniu piłki powinien on być równolegle do pro sticka. Zapewnia to prawidłowy ruch główki kija na cel.
Wykonujemy w ten sposób serie 10-20 puttów na każdym treningu puttingu.

3. Putting clips
Opis

Jest to proste urządzenie wymyślone przez Davida Peltza. Pomaga ono trafiać w piłkę sweet spotem główki puttera.
Wygląda w ten sposób.

 

 

 

Można je również wykonać samemu przy pomocy dwóch gumek.

 


Jak trenować ?
Po założeniu urządzenia na główkę puttera, wykonujemy szereg serii puttów np. 5 x 10 puttów, na różne odległości. Bardzo istotne jest trafianie sweet spotem puttera przy długich puttach ponad 15 kroków. Wtedy przy krótkich puttach jest znacznie łatwiejsze.

4. Tzw Linijka
Opis

Jest to najlepsze i jednocześnie najtrudniejsze urządzenie do ćwiczenia prawidłowej pozycji główki puttera w momencie kontaktu z piłką.
Główka puttera powinna być wtedy idealnie prostopadle do kierunku putta.

 

 

 

 

Jak trenować ?
Najlepiej trenować w domu na macie. Zapewnia ona idealnie poziome położenie linijki na ziemi.
Ustawiamy piłkę na jednym końcu jak pokazano na zdjęciu powyżej.
Następnie wykonujemy putt w taki sposób, aby piłka potoczyła się po całej długości linijki i nie stoczyła się ani na prawo ani na lewo.
Jest to na początku trudne.
Należy cierpliwie ćwiczyć w seriach 10 puttów, licząc ile piłek potoczyło się prawidłowo.
Gdy dojdziemy do 9/10, to możemy uznać, że mamy opanowane prawidłowe położenie główki puttera w trakcie kontaktu z piłką.

5. Peltz Guide line
Opis

Jest to inne urządzenie do trenowania prawidłowego tj. prostopadłego położenia główki putttera w momencie kontaktu z piłką.

 

 

Wymaga idealnie prostopadłej pozycji główki puttera w momencie kontaktu z piłką, aby przeszła ona pomiędzy kuleczkami umieszczonymi na węższym końcu urządzenia.
Inną, bardzo użyteczną funkcją tego urządzenia, jest trenowania nachyleń na greenie czyli tzw. braków

Jak trenować ?
Są dwa podstawowe sposoby treningu przy pomocy tego urządzenia.
Pierwszy to treningi techniki puttowania. Ustawiamy urządzenie na greenie i puttujemy piłkę ustawioną na szerszym końcu w taki sposób, przetoczyła się pomiędzy kuleczkami na węższym końcu. Zaczynamy od najszerszego ustawienia kuleczek, gdy to opanujemy zwężamy ich ustawienie.
Najlepiej robić to w seriach np. po 10 puttów i liczyć ile piłek potoczyło się prawidłowo.

Drugim rodzajem treningu jest trening czytania breaków.
Znajdujemy na putting greenie dołek z umiarkowanym breakiem. Ustawiamy się w odległości 6-10 stóp od dołka. Następnie czytając break ustawiamy urządzenia na miejsce w które będziemy celować i puttujemy. Jeżeli piłka przeleciała pomiędzy kulkami i wpadła do dołka, to zarówno nasza technika jak i odczytanie breaku były prawidłowe.
Puttujemy tak wiele puttów z różnych położeń wokół dołka i różnych odległości.
Pomoże nam to zarówno systematycznie poprawiać nasza technikę jak i uczyć się oceniać breaki.

6. Mata do puttowania
Opis
Jest to podstawowe narzędzie to treningów techniki puttingu w domu. Spośród wielu różnych modeli istniejących na rynku zalecam taki jak na zdjęciu poniżej.

 

 

Znajdujące się na końcu wzniesienie wymaga dobrego i zdecydowanego putta, bez wahania, bez obaw.
Mata powinna mieć minimum 6 stóp długości, a 8 stóp jest pożądane.

Jak trenować ?
Treningi w domu na macie wcale nie muszą być nudne. Służy ona do opanowania podstawowej techniki puttingu (prostopadła główka puttera, płynność ruchu, celowanie itp.) oraz do szeregu „gier”.
Oto przykład dobrej „gry-treningu”.
Poziom 1 – Wbijamy pod rząd 10 puttów z 3, 4, 5, 6, 7 i 8 stóp.
Gdy robimy to swobodnie za każdym razem przechodzimy do Poziomu 2
Poziom 2 – Wbijamy jedną piłkę z 3 stóp, potem z 4 stóp i tak aż do 8 stóp i z powrotem. Ani razu nie możemy się pomylić.
Przy chybieniu zaczynamy od nowa.

Wykonywanie bez błędu tych dwóch poziomów gwarantuje nam, że nasza bazowa technika i wyczucie odległości w krótkich puttach jest dobre

7. Lustro
Opis
Przyrząd ten pomaga nam przyjmować prawidłową sylwetkę do putta jak również ćwiczyć technikę oraz oceniać breaki.

 

 

Stając do putta widzimy nasze oczy w lustrze, co pomaga nam ocenić czy są prawidłowo nad piłką.

Jak trenować ?
Sposób treningów z tym przyrządem jest bardzo podobny do treningów z Guide line Peltza, opisanym powyżej.
Można również wbijać przed lustrem tee, co będzie miało podobną rolę jak kuleczki w przyrządzie Peltza.

Systematyczne treningi z opisanymi powyżej przyrządami bardzo poprawiają technikę puttowania oraz wyczucie breaków na greenie.
Pozostaje wtedy do treningów tylko jeden element puttingu, a mianowicie wyczucie odległości. Jest to wyłącznie kwestia wielu treningów, na wielu różnych greenach, z różnych odległości.

Krzysztof Czupryna
PGA Asia
www.target54.eu

PS. W kolejnym odcinku przyrządy do poprawy techniki chippingu

Zapisz

You may also like

Comments are closed.