Warunek 1 – Odczytanie breaku greenu
Bardzo dobra metodą oceny breaków greenu (szczególnie w średnim puttingu) jest koncepcja Aim Point, stworzona przez Marka Sweeneya. Polega ona na oszacowaniu poziomego breaku na skali od 0,5% do 4% nachylenia greenu. Nachylenia większe niż 4% generalnie powodują na szybkich greenach staczanie się piłki.
Podkreślam, że chodzi o nachylenie poziome tj. z lewej do prawej lub z prawej do lewej strony, gdyż tylko to ma wpływ na kierunek toczenia się piłki. Nachylenie w pionie tj. pod górkę i z górki, ma wpływ na siłę uderzenia, a nie na kierunek toczenia się piłki.
Aim Point dotyczy tylko breaków poziomych.

Oszacowania nachylenia greenu dokonuje się stając pomiędzy piłką a dołkiem (w połowie odległości dla średnich puttów) w lekkim rozkroku nad linią uderzenia. Nie narusza to przepisów, gdyż nie chodzimy po linii uderzenia, nie stajemy na niej, a jedynie stoimy w rozkroku nad nią.
Aby nauczyć się tego oszacowania należy wgrać na swój smartfon program Clinometer mierzący nachylenia gruntu w procentach a nie w stopniach. Można znaleźć tego typu programy na Google Play czy Apple Store. Następnie na greenie przy pomocy tego programu znajdujemy miejsca z nachyleniami od 1 do 4% i stojąc nad nimi w lekkim rozkroku uczymy się odgadnąć nachylenia.
Po kilku treningach będziemy w stanie je rozróżniać.
Teraz jesteśmy gotowi do wyboru linii uderzenia średnich puttów tj od 7 do 15 stóp.
Dokonujemy tego następująco.
a. Oszacowujemy nachylenie greenu czyli breaku w skali od 1 do 4% ,stając w połowie odległości pomiędzy piłką  a dołkiem w lekkim rozkroku.
Uwaga ! Nie chodzimy po linii uderzenia, idziemy z boku i stajemy nad nią !
b. Następnie stajemy nad piłką (mamy ją pomiędzy stopami) i wyciągamy prawą lub lewą rękę (tę samą która odpowiada dominującemu oku) w stronę dołka.
c. Podnosimy ilość palców odpowiadających oszacowanemu nachyleniu tj 1 palec dla nachylenia 1%, 2 palce dla 2 % itd.

skuteczny-putting-cz1z1

d. Zamykamy jedno oko (nie dominujące) i patrzymy drugim (dominującym) przykładając palce do środka dołka jak pokazano na zdjęciu poniżej.

IMG_2718

Jeżeli jest to lewa ręka czyli lewe oko jest dominujace, to lewa krawędź odpowiedniego palca dla % nachylenia (czyli 1% palec wskazujący, 2% palec środkowy, 3% palec serdeczny, 4% palec mały, na zdjęciu powyżej jest 2% i palec środkowy) jest skierowana na środek dołka, a prawa krawędź palca wskazującego określa nam break z wyższej strony dołka. Widać to na zdjęciu powyżej.

Jezeli jest to prawa reka (czyli prawe oko jest dominujace), to lewa krawędź palca wskazującego jest na środek dołka, a prawa krawędź odpowiedniego palca dla % nachylenia, pokazuje nam punkt w który należy celować z wyżej strony dołka.
Podkreślam, że chodzi tutaj o putty od 7 do 15 stóp. Dla puttów krótszych od 7 stóp krawędzie odpowiednich palców pokazują na niższy brzeg dołka.

e. Mamy więc już punkt w który należy celować i należy piłkę ustawić tak, aby jej linia środkowa pokazywała na ten właśnie punkt.

20160114_134341

Teraz pozostają nam dwie rzeczy:
1. Należy uderzyć piłkę prawidłowo technicznie tj. tak, aby potoczyła się w wybranym kierunku
2. Należy uderzyć ją z odpowiednią siłą, tak, aby jej prędkość była prawidłowa. Z badań wynika, że idealna prędkość piłki jest wtedy gdy w przypadku nie trafienia do dołka zatrzymuje się ona 1 stopę za dołkiem. Cała koncepcja Aim Point jest oparta na stałej do danej odległości prędkości piłki, właśnie takiej aby w przypadku nie trafienia (zły wybór kierunku lub zła technika) piłka zatrzymywała się 1 stopę za dołkiem.
Gdy te dwie rzeczy wykonaliśmy prawidłowo resztą „zajmuje się” break i piłka wpada do dołka.

W kolejnych odcinkach dowiecie się jak ćwiczyć te dwa elementy tj. uderzania na cel oraz prawidłową prędkość piłki.
CDN…

 

autor:

Krzysztof Czupryna

PGA Asia

 

link do części trzeciej: https://golfguru.pl/skuteczny-sredni-putting-czesc-3-uderzenie-pilki-w-wybranym-kierunku/

You may also like

Comments are closed.