Jak minęły Twoje treningi w drugim tygodniu ?

Ja miałem następujące wyniki:
a. W treningu puttingu krótkiego 1
Ćwiczenie 3 (szyna) – średnio 8 piłek na 10
Ćwiczenie 5 (sweet spot) – 10 na 10
Ćwiczenie 6 (monety) – średnio 10 na 10
Ćwiczenie 7 (wpychanie piłki) – 10 na 10 z 4 stóp
Ćwiczenie 8 (6 stóp) – poziom 2
Ćwiczenie 9 (okrąg) – 10 piłek pod rząd

b. Trening puttingu długiego 1
Ćwiczenie 1 – 2 stopy
Ćwiczenie 2 – poziom 4 (8 piłek)
Ćwiczenie 3 – poziom 5 (10 pkt)
Ćwiczenie 4 – średnio 28 pkt z 3 serii

Jest jeszcze nad czym pracować ?

Trzeci tydzień poświęcimy na dalsze doskonalenie treningów puttingu i zaczniemy drugi element krótkiej gry czyli pitching.

Na początku trochę informacji.
Krótki pitch jest to uderzenie w odległości od 10 do 30 metrów od brzegu greenu, po którym piłka toczy się bliżej niż leci.
Jego podstawowa technika pokazana jest na filmach:

https://www.youtube.com/watch?v=VIaPVMIf5qc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nDF4ul1ilzQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T1pEdw9UVuU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NViDYNMI7oA&feature=youtu.be

Wiemy już jak wyglądają podstawy techniki, teraz pora zacząć treningi.

Trzeci Tydzień

Putting Krótki i technika – 2 treningi tygodniowo
Putting Długi – 2 treningi tygodniowo
Pitching – 2 treningi tygodniowo.  Oto ich opisy.

Trening Krótkiego Puttingu 2, który powtarzamy 2 razy w tygodniu

Cele treningu – Korekta techniki, Celność, Putting w warunkach napięcia psychologicznego
Zawartość treningu
Ćwiczenie 5 – 5 minut
Ćwiczenie 6 – 5 minut
Ćwiczenie 8 – 15 minut
Ćwiczenie 10 – 10 minut
Ćwiczenie 11 –  10 minutĆwiczenie 5
Na główkę puttera zakładamy tzw. ograniczniki czyli dwie gumki.
trenuj golf czupryna 12Następnie uderzamy piłkę na dystans minimum 5 kroków starając się za każdym razem trafiać dokładnie tym właśnie miejscem. Uderz tak 3 serie po 10 powtórzeń.Sposób oceny – Wykonanie TAK/NIE

Ćwiczenie 6
Połóż na ziemi dwie monety 1 eur jedną na drugiej.
Uderz putterem tylko górną monetę, tak aby dolna pozostała na swoim miejscu, a górna się ześlizgnęła. Celem ćwiczenie jest wyrobienie dokładności prowadzenia puttera tuż nad ziemią i pozycji pionowej sweet spotu.
Uderz tak 3 serie po 10 powtórzeń.

Sposób oceny – Wykonanie TAK/NIE

Ćwiczenie 8
Weź 30 piłek.
Ustaw się w odległości 3 stóp od dołka. Wbij minimum 30 piłek pod rząd do dołka.
Do każdego uderzenia przygotuj się osobno, tj. po uderzeniu odejdź od piłki, potem podejdź i ustaw się ponownie do uderzenia.
Gdy będziesz to robił regularnie, zwiększ odległość do 6 stóp i 20 piłek pod rząd, a potem 10 piłek i 10 pod rząd i 15 stóp i 5 piłek pod rząd.
To ćwiczenie na 3 poziomach trudności
Poziom 1 – wbicie 30 piłek z 3 stóp ogółem (nie pod rząd)
Poziom 2 – zdobycie 30 pkt z 3 stóp (piłka wbita +1 pkt, piłka chybiona -1 pkt)
Poziom 3 – wbicie 30 piłek pod rząd z 3 stóp
Następnie podobnie z 6, 10 i 15 stóp odpowiednio wbijając na tych poziomach 20, 10 i 5 piłek lub zbierając 20, 10 i 5 punktów (Poziom 2).

Ćwiczenie 10
Weź 30 piłek.
Wybierz dołek w odległości 4  stóp od piłki na płaskim greenie
Ogranicz dołek dwoma wbitymi tee, tak aby piłka tylko minimalnie mieściła się między nimi.
Zacznij puttować. Piłka ma „przejść” między „bramką z tee” nie dotykając żadnego z nich.
Twoim celem jest wbicie jak największej ilości piłek be dotykania tee.
Zrób opisane ćwiczenie ale tym razem wybierz dołek który będzie znajdował się na spadku w stosunku do piłki. Piłka powinna być w stosunku do dołka na godzinie 12, 2, 3, 4, 7, 9, 10 dla każdego putta.

Sposób oceny
Poziom 1 – wbicie 5 piłek
Poziom 2 – wbicie 10 piłek
Poziom 3 – wbicie 15 piłek
Poziom 4 – wbicie 20 piłek
Poziom 5 – wbicie 30 piłek

Ćwiczenie 11
Bierzemy 1 piłkę i ustawiamy ją w odległości 5 stóp od dołka. Na jednym dołku mamy 4 takie położenia z 4 różnych stron dołka.
Puttujemy do dołka i obliczamy punkty zgodnie z opisanym poniżej zasadami.
Puttujemy w ten sposób za każdym razem zmieniając położenie piłki w stosunku do dołka, a po każdych 4 piłkach zmieniamy dołek. Chodzi o to aby nie puttować z tego samego miejsca 2 razy.
Celem jest zdobycie 15 punktów.
Wyniki obliczamy wg następujących zasad:
a. Piłka wpadła do dołka po pierwszym putt – otrzymujemy + 2 punkty
b. Po pierwszym putt piłka chybiła dołek i zatrzymała się za nim, po czym drugim puttem wbiliśmy ją do dołka – otrzymujemy 0 punktów
c. Po pierwszym putt piłka chybiła dołek i zatrzymała się przed nim, po czym drugim putt wbiliśmy ją do dołka – otrzymujemy -1 punkt
d. Nie wbiliśmy piłki do dołka w dwóch puttach – otrzymujemy -3 punkty

Puttujemy dotąd aż zdobędziemy 15 punktów.

Trening Długiego Puttingu 1, który powtarzamy 2 razy w tygodniu

Cele treningu – Wyczucie odległości
Zawartość treningu
Ćwiczenie 1 – 10 minut
Ćwiczenie 2 – 10 minut
Ćwiczenie 3 – 15 minut
Ćwiczenie 4 – 15 minut

Ćwiczenie 1
Ustaw 10 piłek w rzędzie w odległości kilku centymetrów jedna od drugiej.

trenuj golf czupryna 12

Uderzaj je kolejno z zamachem na odległość ok 10 kroków po płaskim greenie bez patrzenia się na toczącą się piłkę. Innym słowy przygotuj się do putta, zrób pewien stały zamach odpowiadający odległości ok. 10 kroków, puttuj i NIE PATRZ się na toczącą się piłkę, tylko przygotuj kolejny putt piłki leżącej obok z tym samym zamachem.
Jeżeli Twoja technika puttowania jest na dobrym poziomie, to wszystkie 10 piłek zatrzyma się mniej więcej w podobnym rzędzie, a odległość pomiędzy najbliższą i najdalszą od Ciebie nie powinna przekroczyć 2 stóp.

Jest to pokazane na filmie https://www.youtube.com/watch?v=bIFjBQkpqYc&feature=youtu.be

Ćwiczenie 2

Weź 10 piłek i 2 tee.
Pierwsze tee wbij w green w odległości 10 kroków od piłek, a drugie w odległości 20 kroków.
Uderz pierwszą piłkę tak aby zatrzymała się jak najbliżej dalszego tee tj. w odległości ok. 20 kroków. Każdą kolejna piłkę uderzaj tak aby zatrzymała się bliżej niż poprzednia. Tj. np. 1 piłka na 19,5 kroka, druga 18 kroków, trzecia 17 kroków itd., ale żadna nie może się zatrzymać dalej niż poprzednia i bliżej niż tee wbite na 10 krokach.
Zrób tak minimum 3 serie po 10 piłek na jednym treningu, a celem jest „zmieszczenie” pomiędzy 2 tee 10 piłek.

Sposób oceny
Poziom 1 – „zmieszczenie” 2 piłek
Poziom 2 – „zmieszczenie” 4 piłek
Poziom 3 – „zmieszczenie” 6 piłek
Poziom 4 – „zmieszczenie” 8 piłek
Poziom 5 – „zmieszczenie” 10 piłek

Jest to pokazane na filmie https://www.youtube.com/watch?v=XnWE21vSjdM&feature=youtu.be

Ćwiczenie 3
Weź 10 piłek i ustaw je w następujący sposób.
Pierwsza na 10 kroków od dołka i każda kolejna o krok (2 stopy) dalej, ale nie w linii tylko pod kątem.
Puttuj piłki losowo do dołka tj najpierw np. z 12 kroków, potem z 18, potem z 15 itd.
Piłkę najbliższą puttuj przedostatnią, a najdalszą ostatnią.
Celem jest umieszczenie każdej piłki na 3 stopy wokół dołka, masz wtedy 1 pkt.
Celem jest zdobycie 10 punktów.
Sposób oceny
Poziom 1 – 5 pkt
Poziom 2 – 6 pkt
Poziom 3 – 7 pkt
Poziom 4 – 8 pkt
Poziom 5 – 10 pkt

Ćwiczenie 4
Wbij tee w odległości 10, 15 i 20 kroków od dołka.
Przy każdym z tee połóż 3 piłki, a przy odległości 15 kroków dodatkowo jeszcze czwartą piłkę.
Puttuj kolejno po jednej piłce w stronę dołka z każdej odległości w sekwencji 15, 10 i 20 kroków. Każda piłka powinna zatrzymać się jak najbliżej dołka.
Jeżeli piłka wpadnie do dołka  lub zatrzyma się na 0-3 stopy od dołka masz 2 pkt.
Jeżeli zatrzyma się na 3-6 stóp od dołka masz 1 pkt.
Jeżeli zatrzyma się powyżej 6 stóp od dołka masz 0 pkt.
Następnie każdą piłkę (niezależnie od odległości w jakiej się zatrzyma) również puttuj (ale tylko raz) do dołka i każde trafienie do dołka otrzymasz 1 pkt.
Teoretycznie maksymalnie możesz otrzymać więc 30 pkt.
Minimum to zdobycie 20 pkt, wynik 21-25 pkt jest dobry,  26-27 pkt bardzo dobry, a ponad 28 pkt doskonały.

Trening Pitchingu 1, który powtarzamy 2 razy w tygodniu

Cele treningu – Korekta techniki, Kontakt
Zawartość treningu
Ćwiczenie 1 – 5 minut
Ćwiczenie 2 – 10 minut
Ćwiczenie 3 – 10 minut
Ćwiczenie 4 – 10 minut
Ćwiczenie 5 – 15 minut
Ćwiczenie 6 – 10 minut

Ćwiczenie 1
Weź kij wedge 56 w lewą rękę, prawą ręką przyciśnij lewy biceps do klatki piersiowej.
Ćwicz najpierw sam ruch pitchingu (zamach, zagięcie nadgarstków i wykończenie) dbając aby:
a. Zaginać lewy nadgarstek w zamachu
b. Utrzymywać lewy nadgarstek prosty w zakończeniu
c. Łopatka kija ma szurnąć po trawie
Staraj się wyczuć skręt ciała, a nie prowadzenie samych rąk.
Piłka powinna lecieć minimum 10 kroków.
Uderz tak serię 10 piłek.

Ćwiczenie 2
Ustaw bramkę z 2 tee o szerokości trochę większej niż szerokość łopatki kija.
Wykonuj krótki pitching bez piłki trafiając w ziemię w bramkę tj. pomiędzy dwoma tee.
Lekki ślad na trawie powinien pozostać dokładnie w bramce.
Wykonaj tak 2 serie po 10 uderzeń.
Następnie przed bramką (2-3 cm w prawo od niej) ustaw piłkę i znowu wykonaj 2 serie po 10 uderzeń trafiając tym razem w piłkę.

Ćwiczenie 3
Pitchuj 3 serie x 10 piłek, kijem wedge 56  na dystans 20 kroków zwracając uwagę na następujące elementy techniczne:
a. Stały punkt kontaktu – „sweet spot” i łopatka ustawiona prostopadle do celu w momencie kontaktu
b. Stały kąt natarcia, stały kąt nachylenia shaftu kija, stała pozycja piłki
c. Stały timing czyli stały rytm i sekwencja ruchów
d. Stałe tempo
e. Ciężar ciała na lewej stopie (70%)
f. Zatrzymanie łopatki po uderzeniu, pokazuje ona na linię celu,  a górny koniec kija powinien wskazywać „za ciało” (korpus).
g. Staraj się aby zamach był zawsze takiej samej długości.

Patrz filmy
https://www.youtube.com/watch?v=BdCNvilc9Is&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=KZ10Aol_h6w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rs-gKU32QUk&feature=youtu.be

Ćwiczenie 4
Ustaw na ziemi jakiś cel w odległości 10-12 metrów lub gdy ćwiczysz na greenie wykorzystaj do tego dołek. Stań za piłką twarzą do celu.
Następnie wykonaj pełną rutynę do pitchingu zakończoną uderzeniem piłki.
Powtórz całość 5 razy, zrób przerwę 2-3 minuty i znowu powtórz całość 5 razy.

Patrz film https://www.youtube.com/watch?v=NViDYNMI7oA&feature=youtu.be

Ćwiczenie 5
Weź kije wedge 56 i pitching wedge.
Ustaw piłkę poza greenem, w odległości 20 kroków od greenu.
Następnie każdym z tych kijów pitchuj serię 2 x 10 piłek starając się aby piłka trafiła w brzeg greenu.
Po 20 piłkach uderzonych każdym kijem, zmierz krokami odległość od brzegu greenu do centralnego miejsca zatrzymania się piłek.
Da Ci to średnią odległość toczenia się piłki po uderzeniu danym kijem na tę samą odległość.

Ćwiczenie 6

Połóż na ziemi kij, prostopadle do kierunku uderzenia.
Piłkę połóż najpierw ok. 40 cm przed kijem.
Następnie zacznij ćwiczyć pitching.
Chodzi o to, aby kij którym uderzasz piłkę nie dotknął kija leżącego na ziemi.
Najpierw uderz tak 10 piłek kijem wedge 56, a następnie umieść piłkę 30 cm przed kijem na ziemi i znowu wykonaj 10 uderzeń uderzeń.
Następnie umieść piłkę na 15 cm przed leżącym kijem i znowu wykonaj serię 10 uderzeń.
Regularnie i systematyczne powtarzanie tego ćwiczenia znacznie polepszy Twój kontakt z piłką.

Patrz film https://www.youtube.com/watch?v=FVfcykEumNg&feature=youtu.be

Tak więc to Twoje treningi na trzeci tydzień.
Do dzieła !

Krzysztof Czupryna
PGA Asia
Target54.eu

You may also like

Comments are closed.