Jak opisałem w części 1 tego artykułu, pierwszymi etapami poprawy gry golfisty jest diagnoza i analiza jego gry i techniki

Narzędzi do tego celu, jak wspominałem, jest obecnie bardzo duży wybór.
Niektóre z nich są do zastosowania w praktycznie każdych warunkach, a inne wymagają specjalistycznego sprzętu.

Urządzenia typu SAM Putt Lab czy Trackman są trudniejsze do zastosowania w warunkach naturalnych tj. na zewnątrz i są trudniejsze w transporcie.
Obecnie dostępny radar firmy Garmin R10 jest w tym zakresie idealny – mały i niedrogi.
Tym niemniej istnieją prostsze metody do pomiaru skuteczności gry golfisty, a przede wszystkim bardziej naturalne i wiarygodne. Wyniki gry na polu i ich analiza najlepiej odzwierciedlają poziom golfisty, a rozmaite przyrządy mogą pomóc w określeniu przyczyn takiej, a nie innej gry.

Na Golfowych Obozach Sportowych Target 54 stosujemy 4 narzędzia do diagnozy poziomu golfisty i w zależności od uzyskanych wyników stosujemy różne metody treningowe i ćwiczenia.

1. Testy wszystkich podstawowych uderzeń w warunkach rzeczywistych.
Putting krótki i średni, putting długi, chipping, pitching krótki i pitching długi, gra z bunkra, długa gra i tee shot.
Na podstawie tych testów określany jest poziom każdego z tych uderzeń dla danego golfisty na skali od 0 do 100.

2. Wyniki z gier mierzące podstawowe wskaźniki takie jak ilość puttów, ilość greenów w regulacji,
ilość puttów skorelowana z ilością greenów w regulacji, scrambling.
Na bardziej zaawansowanym poziomie stosujemy koncepcję zyskanych i straconych uderzeń.
Program Albatros nad którym obecnie pracujemy, pozwoli uprościć i zautomatyzować całą procedurę.

3. Tabela błędów z gry obejmująca błędy wszystkich uderzeń w grze, które uniemożliwiają osiągnięcie na danym dołku wyniku par lub bogey (dla golfistów na niższym poziomie).
Przykładowo, czy tee shot był slicem lub atak na green wedgem był topem itp.

4. Nagranie swingu na video i dokładna analiza pozycji i ruchów golfisty w jego trakcie.
Tutaj również stosujemy algorytmy naszego programu Albatros oraz narzędzia takie jak Sportbox wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Wszystkie te narzędzia pozwalają określić poziom golfisty i określić, które elementy techniczne jego gry należy poprawić w pierwszej kolejności.
Oto jak przykładowo wygląda fragment tabeli grupującej wyniki testów krótkiej gry tj.  punktu 1.
golf golfguru 1 Maly

Kolor czerwony to najsłabsze elementy gry – w tym przypadku jest to krótki pitching.
W golfie ćwiczy się 1-2 najsłabsze elementy gry.
Na powyższym przykładzie będzie to krótki pitching na dystansach od 20 do 30 kroków.

Analiza pozycji w swingu obejmuje jak wspominałem jedynie aspekt ruchu bez analizy działających sił w swingu.
Nie jest to więc analiza kompletna, jednak na poziomie amatorskim pozwala wyeliminować podstawowe błędy.
golf golfguru 2 Maly

Powyżej widać pozycję golfisty amatora oraz wzorca w pozycji Takeaway.
Analizowane są punkty X i Y oraz linia A w stosunku do shaftu kija.
Różnice są tutaj widoczne.

Jeżeli uznamy, że ten element swingu ma decydujące znaczenie dla jego skuteczności, to gracz otrzymuje zestaw ćwiczeń pomagających skorygować ten błąd.
Podobnie sprawa wygląda z każdym innym elementem gry.

Czasem bardzo często problemem nie jest sam ruch czy pozycje w swingu (putting, chipping, pitching), ale wyczucie odległości. Jeżeli to jest ten problem, to widać to bardzo wyraźnie w wynikach testów oraz analizie wyników gry w zakresie punktów zyskanych i straconych.
Wtedy gracz otrzymuje zestaw ćwiczeń i plan treningowy, którego celem jest doskonalenia wyczucie odległości w puttingu czy krótkiej grze.

W części III tego artykułu omówię przykładowe treningi i ćwiczenia korygujące niektóre, najbardziej rozpowszechnione błędy i niedostatki.

Krzysztof Czupryna
PGA Asia
Target54.eu

You may also like

Comments are closed.