Treningi długi pitching – Poziom 1

Długi pitching to uderzenia w odległości od 40 do 90 metrów od greenu. Wykonuje się je wszystkimi rodzajami wedgy.

1. Treningi długiego pitchingu (tak jak każdego innego uderzenia), składają się z:
a. Bazowych Treningów Techniki
b. Treningów Gry Realnej
c. Zadaniowych Treningów Gry Realnej (Testów)
d. Gier Treningowych na Polu

2. Każdy trening długiego pitchingu powinien trwać minimum 45 min, a maksimum 2 x 45 min.
Gra Treningowa na Polu jest normalną grą na 9 lub 18 dołkach z określonym celem-zadaniem.
Treningi długiego pitchingu należy wykonywać nie rzadziej niż 1 raz na 10 dni, a ideałem jest raz na tydzień.

3. Poziom 1 to poziom podstawowej techniki którego celem jest wypracowanie poprawnej postawy, ustawienia do piłki, ruchu kija, rytmu itp.

4. W ramach treningu długiego pitchingu możesz dobierać sobie dowolne ćwiczenia spośród poniżej opisanych, dbając aby przerobić je wszystkie, niekoniecznie na 1 czy nawet 2 treningach.
Chodzi o to, aby systematycznie wykonywać wszystkie opisane ćwiczenia, aż do ich pełnego opanowania.

5. Gdy potrafisz wykonać poprawnie wszystkie opisane ćwiczenia, wtedy możesz przejść do Poziomu 2 długiego pitchingu.

Bazowy Trening Techniki

Podstawą długiego pitchingu, podobnie jak we wszystkich rodzajach uderzeń, jest dobra technika.
Technika długiego pitchingu jak i innych uderzeń w grze w golfa to tzw. GASP+ 3 oraz RTT.
GASP+ 3 to Grip (Chwyt kija), Alignement (Ustawienie ciała na cel), Stance (Ustawienie stóp), Posture (Sylwetka), +1 (Pozycja piłki), +2 (Pozycja główki kija), +3 (Rutyna przed uderzeniem).
RTT to Ruch różnych części ciała i kija, Timing czyli sekwencja oraz Tempo całego ruchu.
Poprawne wykonanie wszystkich elementów GASP+3 i RTT daje dobrą technikę i pożądany lot piłki oraz jej określone zachowanie po upadku na green.
Samodzielne określenie swojego poziomu bazowej techniki jest trudne.
Bez pomocy doświadczonego instruktora (Pro) trudno jest zauważyć i skorygować błędy w które się robi. Poniższe ćwiczenia techniki są podane tytułem informacyjnym.
Natomiast zalecam:
a. Skonsultowanie się z doświadczonym instruktorem (Pro) na temat techniki długiego pitchingu
b. Zapoznanie się z techniką długiego pitchingu w mojej książce „Skuteczna gra w golfa”
c. Zapoznanie się z moimi filmami instruktażowym na ten temat na stronach www.zwiazekgolfistow.pl

Celem prawidłowej techniki długiego pitchingu jest osiągnięcie następujących efektów, które są praktycznie identyczne jak w krótkim pitchnigu:
a. W momencie kontaktu główka kija jest prostopadle do kierunku jej prowadzenia.

b. Piłka uderzona jest „sweet spotem” główki kija, co zapewnia prawidłowy lot i zamierzone przekazania energii główki kija piłce. Uderzenie „sweet spotem” to również gwarancja dobrego kontaktu  z piłką, kijem prowadzonym w dół.

c. Piłka uderzona jest w taki sposób, że w momencie kontaktu główka kija ma swój naturalny loft
w stosunku do ziemi, który jest inny w zależności od użytego kija. Loft ten powinien być mniej więcej tak jaki był w setupie. Utrzymanie tego loftu w momencie kontaktu polega na utrzymaniu
w momencie kontaktu takiego samego kąta shaftu kija w stosunku do ziemi co z kolei wynika
z pozycji dłoni w stosunku do piłki. Generalnie dłonie znajdują się lekko z przodu piłki i w setupie
i w momencie kontaktu z piłką. Zwiększenie lub zmniejszenie tego loftu powoduje zmianę zachowania piłki po upadku na green, toczy się ona bardziej lub mniej. Można to robić celowo, aby osiągnąć określony efekt.

d. Piłka jest uderzona ze stałym kątem ataku. Zapewnia to taką samą rotację wsteczną piłki, a tym samym jej powtarzalne i przewidywalne zachowanie się na greenie.

e. Ruch główki kija jest bardzo zbliżony do krótkiego pitchingu tj. główka porusza się ruchem prawie jednostajnym (minimalnie przyspiesza). W przypadku długiego pitchingu mamy generalnie do czynienia z jedną długością zamachu i różnymi kijami w zależności od odległości na jaką chcemy posłać piłkę. Natomiast prędkość poruszania się główki kija jest prawie jednostajna (lekko przyspiesza). Oczywiście do dokładniejszego „regulowania” odległości w długim pitchingu możemy również zmieniać długość zamachu. Przykładowo dysponując 4 wedgami (PW, 52, 56
i 60) oraz opanowując dla każdego z nich 3 zamachy (lewa ręka z godziny 8, 9 i 10), mamy 12 różnych odległości od 40 do 110 metrów, a wiec teoretycznie co 5-6 metrów.
Byłaby to bardzo dobra kontrola odległości.

f. Występuje stały rytm pitchingu. Rytm to ilość powtórzeń np. na minutę, gdy główka kija pokonuje odległość od skrajnego punktu zamachu do końca uderzenia. Ten rytm jest nieco inny dla każdego gracza i jest jego indywidualną cechą. Przy stałym rytmie zmienia się prędkość główki kija w zależności od długości zamachu, lecz jak mówiłem w trakcie ruchu jest ona jednostajna, stała.
Wybór i wykonywanie pitcha w stałym, indywidualnym rytmie zwiększa jego powtarzalność.
Należy popróbować odnaleźć swój najbardziej odpowiedni rytm pracując z metronomem i różnymi tempami.

Te fizyczne efekty pitchingu powinny wystąpić przy prawidłowym GASP+3 oraz RTT.
Aby długi pitching był skuteczny dochodzą jeszcze 3 elementy:
a. Wybór prawidłowego kija gwarantującego odpowiedni lot i zachowanie się piłki po upadku na green
b. Wykonanie zamachu o długości adekwatnej do odległości do celu.
c. Wybór prawidłowego kierunku uderzenia uwzględniający nachylenia greenu

Podane poniżej ćwiczenia pomagają poprawić poziom techniki długiego pitchingu ćwiczącego.

Ćwiczenie 1 – Korekta GASP+3
Celem ćwiczenie jest korekta Gripu, Ustawienia na cel, Pozycji stóp, Sylwetki, Pozycji piłki i główki kija oraz Rutyny.
Ćwiczenie to należy wykonać wyłącznie pod nadzorem Pro lub ewentualnie kierując się dokładnymi wskazówkami z książki „Skuteczna gra w golfa”.
Generalnie ćwiczenie polega na wykonaniu prawidłowej Rutyny i Setupu do długiego pitchingu
ok 10 razy i ewentualnej korekcie nieprawidłowych elementów.

Ćwiczenie 2 – Piłki w rzędzie
Ustaw na trawie 10 piłek w rzędzie w odstępie od 10 cm jedna od drugiej.
Zacznij uderzać je tym samym wedgem na tę samą odległość od pierwszej piłki do ostatniej.
Celem ćwiczenia jest taki sam divot w trawie przy uderzeniach kolejnych piłek.
Ich ustawienie w rzędzie doskonale pozwala kontrolować gdzie zaczyna się divot, każdej następnej piłki. Wszystkie divoty powinny być bardzo podobne i zaczynać się w tym samym miejscu.

Ćwiczenie 3 – Uderzenia
Weź wszystkie swoje wedge (3 lub 4) i po 10-20 piłek na każdy wedge, czyli od 30 do 80 piłek.
Uderzaj po 20 piłek każdym wedgem techniką długiego pitchingu, zwracając uwagę na następujące elementy techniczne:
a. Stały punkt kontaktu – „sweet spot” i łopatka ustawiona prostopadle do celu
b. Stały kąt natarcia czyli stały kąt nachylenia shaftu kija, taki sam w setupie i w kontakcie
c. Stały timing czyli stały rytm i sekwencja ruchów
d. Stałe tempo
e. Staraj się aby zamach był zawsze takiej samej długości nie mniej niż z godziny „lewa ręka na godzinę 9” i nie większy niż „lewa ręka na godzinę 10”.
f. Staraj się wykonywać zawsze taki sam divot co do jego głębokości i długości, jeżeli uderzasz z trawy.

Jeżeli masz więcej czasu (lub raz na kilka ćwiczeń techniki) uderzaj piłkę leżącą nie na płaskim fragmencie fairwaya ale na spadku, pod górkę, poniżej stóp, powyżej stóp.

Ćwiczenie 4 – Trafianie w cel
Oznacz minimum 3 (jeżeli masz 3 wedge), a maksimum 4 (jeżeli masz 4 wedge) odległości od miejsca imitującego green, ale o średnicy nie większej niż 10m.
Odległości powinny być adekwatne do danego wedga np. wedge 60 – 60m, wedge 56 – 70 m itp.
Z każdej z tych odległości uderz 2 serie po 10 piłek starając się trafić w imitację greenu o średnicy nie większej niż 10m.
Twoja celność powinna być na poziomie 5 na 10 piłek minimum.
Kluczową rzeczą jest praca nad stałością zamachu oraz stałą prędkością. Dla danej odległości i dla danego wedga musisz mieć 100% pewność trafienia z określonej odległości w green.
Gdy potrafisz już to zrobić bezbłędnie dla 3-4 odległości (dla każdego wedga), to ćwicz pewność uderzenia na odległości od 40 do 100 m co 10m, a potem nawet co 5 metrów.
Osiągasz to regulując długość zamachu przy stałej prędkości.

Trening Realnej Gry

Ćwiczenie 5 – Trafianie w cel na punkty
Weź wszystkie swoje wedge i kilkadziesiąt piłek.
Określ dla każdego wedga cel o wielkości mniej więcej greenu czyli średnicy ok 15 metrów i w odległości adekwatnej dla danego wedga.
Uderzaj każdym wedgem tylko 1 piłkę na daną odległość.
Jeżeli trafiłeś w cel masz +1 pkt, jeżeli chybiłeś -1 pkt.
Za każdym razem zmieniasz cel i wedge.
Musisz zdobyć 20 punktów przy 4 wedgach, 15 punktów przy 3 wedgach lub 10 pkt przy 2 wedgach.

Zadaniowy Trening Realnej Gry

Ćwiczenie 6 – 3 odległości
Musisz znaleźć prawdziwy green lub bardzo dobrą jego imitację. Można to też ćwiczyć w trakcie gry na polu, ale wtedy nie gramy na wynik tylko jest to gra treningowa.
Uderz 5 x 1 piłkę z odległości 50m od greenu (w grze po prostu ją dropujesz), 5 x 1 piłkę z odległości 70m i to samo z 90m.
Po uderzeniu serii 5 piłek podejdź do greenu i odrzuć dwie najbliższe odległości od dołka i dwie najdalsze. Piąta piłka powinna być średnio w odległości od dołka:

dla 50 m
Hcp 36 – 35 stóp
Hcp 28 – 30 stóp
Hcp 18 – 25 stopy
Hcp 10 – 20 stóp
Hcp 5 – 15 stóp
Hcp 0 – 13 stóp
PGA Tour – 10 stóp

dla 70 m
Hcp 36 – 45 stóp
Hcp 28 – 40 stóp
Hcp 18 – 35 stóp
Hcp 10 – 25 stóp
Hcp 5 – 20 stóp
Hcp 0 – 15 stóp
PGA Tour – 13 stóp

dla 90 m
Hcp 36 – 55 stóp
Hcp 28 – 45 stóp
Hcp 18 – 40 stóp
Hcp 10 – 30 stóp
Hcp 5 – 25 stopy
Hcp 0 – 20 stóp
PGA Tour – 15 stóp

Postaraj się za każdym razem przekraczać swoje wyniki.

Ćwiczenie 7 – 10 piłek
Weź wszystkie swoje wedge i 10 piłek na każdy wedge który masz.
Określ dla każdego wedge cel o wielkości mniej więcej greenu czyli średnicy ok 15 metrów i w odległości adekwatnej dla danego wedga.
Uderzaj każdym wedgem tylko 1 piłkę na daną odległość.
Jeżeli trafiłeś w cel masz +1 pkt, jeżeli chybiłeś -1 pkt.
Za każdym razem zmieniasz cel i wedge.
Ze wszystkich piłek które masz powinieneś zdobyć minimum:
2 wedge czyli 20 piłek – 12 pkt
3 wedge czyli 30 piłek – 18 pkt
4 wedge czyli 40 piłek – 24 pkt

Gra Treningowa na Polu

Zadaniem GTP w tym zakresie jest podnoszenie swojego poziomu pitchingu podczas gry na polu
w realnych warunkach.

Gra 1
Zagraj normalną grę na polu z jednym wyjątkiem. Możesz używać tylko 4 wedgy i puttera.
Wiem, wiem, wiem J
Tak gra jest koszmarnie nudna, lecz pomaga zrealizować kilka bardzo ważnych celów.
a. Uodparnia Cię psychicznie na pozornie łatwe uderzenia i ich monotonię.
b. Ćwiczysz uderzenia wedgami z najróżniejszych położeń piłki i odległości.
Nigdy w normalnej grze na polu nie uderzyłbyś tyle razy wedgem.
c. Wyrabia umiejętność bardzo celnej i precyzyjnej gry.
Grając samymi wedgami na polu o normalnej długości można zagrać poniżej 100, ale trzeba bardzo mądrze wybierać miejsca upadku piłki i mieć doskonały atak na green.
d. Pozwala odkryć wiele nowych uderzeń wedgami w sytuacjach gdy piłka nie upadła dokładnie tam gdzie chcieliśmy np. bardzo niskie uderzenia blisko greenu na małą odległość.

Gra 2
Zagraj normalną grę na polu wszystkimi kijami.
Jest tylko jeden warunek.
Na każdym dołku określasz przed uderzeniem z tee z jakiej odległości będziesz atakował green
i jakim wedgem. Następnie masz „dojść” właśnie do tej odległości, zaatakować green i trafić
w niego.  Odległości które określasz i z których będziesz atakował green powinny stać się Twoimi „spot distances” dla wedgy. W przypadku gdy piłka upada na taką odległość od greenu musisz mieć 100% pewności trafienia w green. Być może odkryjesz, że masz dobre tylko 2 „spot distances”.
Nie szkodzi, ważne, żebyś wiedział z jakich odległości najlepiej kontrolujesz piłkę.
Na 18 dołkach grasz przykładowo – 1 dołek, atak z 60m wedgem 60, 2 dołek, atak ze 100m PW itd.
Również na dołkach par 3 określasz te odległości i jesteś na greenie w drugim uderzeniu.
Nikt Ci nie broni zrobić wtedy up&down J jeżeli chcesz mieć lepszy wynik ogólny.
Gra tego typu ma 5 zadań:
a. Pozwala odkryć Ci Twoje najpewniejsze „spot distances” dla wedgy.
b. Wymusza na Tobie myślenie strategiczne wyboru miejsca ataku na green
c. Uodparnia Cie psychicznie na sytuację ataku na green, masz bowiem aż 18 ataków na green wedgami z dystansu ponad 50 m.
d. Trenować wybór najkorzystniejszych miejsc do ataku na green z danej odległości
e. Polepsza technikę pitchingu, który występuje w tej grze bardzo często

 

You may also like

Comments are closed.