„Chcę być Najlepszy”

 

 

Program „Chcę być Najlepszy ” został stworzony na podstawie dwuletnich doświadczeń z programami
o podobnym profilu, które odniosły dobre efekty w szkoleniu amatorów.
Program rozłożony jest na szereg miesięcy i obejmuje trening wszystkich podstawowych uderzeń w golfa oraz uderzeń specjalnych. Obciążenie tygodniowe zależy od uczestnika.

I. Cele programu

1. Definitywne i poprawne nauczenie się techniki 6 podstawowych uderzeń w grze tj. putting, chipping, pitching, długa gra, bunkier green, bunkier fairway i umiejętność ich poprawnego zademonstrowanie wolno bez piłki. Wymienienie wszystkich istotnych elementów techniki każdego z tych uderzeń w położeniu standardowym i niestandardowym.

2. Osiągnięcie minimów testowych dla wszystkich tych uderzeń na poziomie pojedynczego HCP w warunkach driving rangu, a w przypadku puttingu i chippingu na średnim poziomie graczy PGA Tour.

 • Zrozumienie zasad treningu wszystkich uderzeń z punktu 1
 • Umiejętność zagrania:
  a. Wedgami do PW + putter – maksimum 105 uderzeń
  b. Wszystkimi kijami do irona 7 + putter – maksimum 95 uderzeń
  c. Wszystkimi kijami do irona 5 + putter – maksimum 90 uderzeń
  d. Wszystkimi kijami do wooda 3 + putter – maksimum 85 uderzeń

 

II. Metodyka


1. Metodyka programu czyli nauka i doskonalenie poszczególnych uderzeń wygląda następująco.
a. Trening techniki danego uderzenia
b. Trening celności danego uderzenia
c. Trening wyczucia odległości danego uderzenia
d. Trening Realnej Gry
e. Zadaniowy Trening Realnej Gry
f. Gry Treningowe i Gry Kontrolne

2.W zakresie metodyki zastosowanie będą miały zasady treningu celowego. Oznacza to, że każdy wynik testu na kolejnym teście musi zostać pobity, w przeciwnym przypadku wykonuje się powtórny test, a gdy to się nie udało powraca się do punktów a, b i c powyżej, aż do skutku tj. do pobicia własnego rekordu.

3.Raz na miesiąc należy wykonać testy danego uderzenia lub uderzeń.

III. Treningi golfowe

Celem treningów golfowych jest:

1. Wypracowanie jak najlepszej techniki danego uderzenia, co z punktu fizjologii i teorii treningu jest kształtowaniem tzw. Programów motorycznych.
Dobra technika (szczególnie pełnego swingu) jest oparta na prawach fizyki. Przykładowo rozpędzenie główki kija dokonuje się nie „siłowo” ale przez zastosowanie praw dźwigni, grawitacji, siły odśrodkowej i prawa bezwładności.

2. Wypracowanie celności uderzeń, czyli zastosowania posiadanej techniki do określonego celu. Oznacza to prawidłowe ustawienie się na cel, prawidłowe poprowadzenie główki kija, zachowanie prawidłowych pozycji ciała itp. Im technika jest lepsza, tym celność będzie większa.

3. Nabycie wyczucia odległości gdyż w golfie nigdy nie uderzamy dwa razy z tego samego miejsca (z wyjątkiem zrobienia OB). Oznacza to umiejętność dostosowania zamachu, rodzaju uderzenia do celu położonego za każdym razem w różnej odległości.

4. Umiejętność wykonania skutecznego uderzenia, a więc trafienia w określony cel w warunkach stresu czy napięcia psychologicznego. Napięcie psychologiczne czy stres w grze na polu czy w turnieju zawsze towarzyszy golfistom i zaburza normalną na treningach koordynację ruchów. Celem treningów jest umiejętność opanowania ruchów ciała w sytuacji gdy jesteśmy spięci, zdenerwowani innym słowy działamy w warunkach stresu.

Wszystkie treningi można podzielić na dwa  rodzaje ze względu na miejsce treningu.

a. Treningi które odbywają się na driving rangu wliczając w to putting i chipping greeny oraz bunkry treningowe.

 1. Treningi podczas gry na polu, w skład których wchodzą treningi samej gry jak i jej strategii oraz przygotowania mentalnego.W zakresie pierwszego rodzaju czyli treningów na driving rangu mamy 6 głównych grup treningów ze względu na ich główny cel,.1. Treningi techniki.
  Te treningi obejmują „czystą” technikę, czyli elementy statyczne (GASP+3) i dynamiczne (RTT) każdego uderzenia bez określonego celu czy dystansu.
 2.  Treningi celności.
  W treningach tych mamy zastosować posiadaną technikę do trafienia piłką w określony cel.
 3. Treningi wyczucia odległości.
  W tych treningach wyrabiamy sobie zdolność do dopasowania zamachu do określonej, pożądanej odległości. Dotyczy to szczególnie puttingu, chippingu, krótkiego pitchingu oraz gry z bunkra.

       4. Treningi różnych położeń piłki i podłoży na których leży.

Treningi te obejmują wszystkie rodzaje uderzeń w sytuacji gdy piłka nie leży na płaskiej powierzchni oraz w sytuacji gdy piłka leży na różnych rodzajach podłoża oraz wszelkie nietypowe uderzenia.

 • Treningi Realnej Gry.
  Ich zadaniem jest maksymalne przybliżenie warunków w których odbywa się trening do warunków gry na polu.
 • Zadaniowe Treningi Realnej Gry czyli Treningi realnej gry z zastosowanie „kar” i „nagród”W zakresie drugiego rodzaju czyli treningów na polu mamy dwa główne grupy treningów również ze względu na ich cel.1. Gry Treningowe na Polu, których zadaniem jest praca nad określonymi uderzeniami
  np. tzw. gry na bunkry, na up&down, praca nad określoną strategią gry np. gra na spot distances, praca nad przygotowaniem mentalnym
 • Gry Kontrolne na Polu, które są normalnymi grami na punkty i których zadaniem jest kontrola wszystkich obecnie posiadanych umiejętności.

Zasady każdego treningu

Oto szereg podstawowych zasad oraz prawidłowości uczenia się, których należy przestrzegać
w trakcie wszystkich treningów.

Zasada 1.
Każda nauka trwa. Szczególnie jeżeli uczymy się nowego ruchu, lub co gorsza, zmieniamy zły nawyk ruchowy, należy przygotować się na okres od kilku tygodniu do kilku miesięcy, zanim dany ruch zostanie opanowany. Należy traktować trening golfa raczej jako PROCES niż zadanie po wykonaniu którego osiągniemy cel automatycznie. Wykonywanie określonych ćwiczeń, zgodnie z niniejszymi zasadami jest po prostu procesem, który należy wykonywać stale.

Zasada 2.
Każdy ruch w swingu jest i powinien być ruchem wykonywanym automatycznie (podświadomie, nawykowo). Wykształcenie dowolnego nawyku ruchowego oprócz tego, że zajmuje jakiś okres czasu, powinno być na początku wykonywane świadomie.
Świadomie znaczy POWOLI oraz z pełną KONTROLĄ danego ruchu i części ciała które za niego odpowiadają.
Powoli wykonany pełny swing bez uderzenia piłki trwa minimum 10 sekund, wykonanie powoli danej fazy w momencie ćwiczeń to minimum 4-6 sekundy bez uderzenia piłki.
Uderzając piłkę w wolnym rytmie powodujemy jej lot na maksimum 50% normalnej odległości.
Często zdarza się, że wykonując dany ruch wolno, wykonujemy go prawidłowo, a wykonując szybko powtarzamy stare błędy. Oznacza to, że ruch nie przeszedł jeszcze do naszej podświadomości i nie stał się automatyczny. Należy znowu wielokrotnie powtarzać dany ruch WOLNO !

Zasada 3.
Aby następowała efektywna nauka danego ruchu, należy cały czas dysponować informacją zwrotną (feedbackiem) na temat jego poprawności. Najlepszym źródłem informacji jest trener z kamerą, potem sama kamera i potem lustro. Ćwiczenie nowego ruchu, czy korekta starego bez informacji zwrotnej o jego poprawności, do niczego nie prowadzi, a wręcz przeciwnie może utrwalać nieprawidłowe nawyki.
Cykl to:
– Określenie co chcemy osiągnąć
– Wykonanie tego w kilku wolnych ruchach
– Informacja zwrotna – zaobserwowanie zmian i rezultatów (trener, kamera, lustro)
– Korekta
i od początku

Doskonałym źródłem informacji jest też zastosowanie różnych przyrządów natychmiast dających informację czy ruch był prawidłowy.

Zasada 4.
Każdy trening powinien mieć jasno określony cel. Może być nim przykładowo technika lub ćwiczenie precyzji uderzenia lub wyczucie dystansu itp. Nigdy nie należy po prostu odbijać piłek, chyba że chodzi o kilka piłek na rozgrzewkę. Należy być skoncentrowanym na celu do wykonania na danym treningu, nie należy się rozpraszać.
Ponadto gdy ćwiczymy technikę swingu ale również każdego innego uderzenia, należy rozłożyć pełny ruch na mniejsze kawałki i ćwiczyć je osobno, a potem łączyć w całość.

Zasada 5.
Należy zawsze rozpoczynać naukę lub doskonalenie danego ruchu od tzw. ćwiczeń ukierunkowanych tzn. bez piłki i kija. Dla danego ruchu swingu należy wymyślić lub poradzić się Pro jaki zbliżony ruch można wykonać. Przykładowo dobrym ruchem imitującym fazę Transition jest tzw. „puszczanie kaczek” na wodzie. Oczywiście można to robić bez wody i kamieni, jedynie imitując sam ruch.
Dopiero po szeregu ćwiczeń ukierunkowujących można powtórzyć dany ruch z kijem, a dopiero potem uderzając piłki.

Zasada 6.
Ważny jest czas danego treningu i ilość powtórzeń danego ruchu.
Z badań wynika, że aby nauczyć się nowego ruchu (lub skorygować nieprawidłowy), należy wykonać około 5.000 powtórzeń, a kolejne 5.000 powtórzeń utrwalą ten nowy ruch na stałe.
Na dodatek najlepiej gdy te powtórzenia będą wykonane w jakimś sensownym okresie czasu np. miesiąca.
Licząc około 200 poprawnych powtórzeń na danym treningu daje to około 25 treningów na naukę lub korektę danego ruchu, a więc czasem 2-3 miesiące. Jak pisałem w punkcie 1 powyżej, dlatego właśnie trening golfa należy traktować jako PROCES, a nie oczekiwać, że jest to zadanie do wykonania. Należy zmienić swoje nastawienie i znaleźć przyjemność w wielokrotnym powtarzaniu określonych ćwiczeń – efekty przyjdą same.
Na danym treningu nie ma sensu ćwiczyć danego ruchu czy uderzenia o  ile nie powtórzymy go minimum 100 razy lub nie będziemy ćwiczyć minimum 45 minut. Dotyczy to również krótkiej gry i puttingu.


Zasada 7.

Zawsze najwięcej czasu poświęcaj na ten ruch czy to uderzenie które wychodzi Ci najgorzej.
Nie ma po co poświęcać czasu na doskonalenie chippingu jeżeli Twoja gra z bunkra jest na niższym niż chipping poziomie. Jeżeli nie lubisz uderzać z głębokiej trawy, to ćwicz właśnie to.

Zasada 8.
Stawiaj sobie bardzo ambitne cele w treningu, takie które wymagają od Ciebie maksymalnego wysiłku
i koncentracji.
Przykładowo w przypadku puttingu jeżeli jesteś w stanie wbić z 6 stóp 5 na 10 piłek (co jest bardzo dobrym wynikiem dla amatora), to postaw sobie na treningu cel wbicia 5 piłek pod rząd lub 7 piłek łącznie. Ćwicz dotąd aż będziesz w stanie to zrobić.
Zawsze dąż do przekraczania granic swoich możliwości.

Zasada 9.
Uświadom sobie dokładnie na czym polega trening i gra w golfa z punktu widzenia biomechaniki.
W trakcie treningu opanowujesz tzw. Programy motoryczne zamknięte, wyczucie odległości (wielkość zamachu i czasem szybkość ruchu) oraz doskonalisz swoją ocenę wysokości, nachylenia, szybkości itp. różnych elementów pola. Czasem też doskonalisz swoją zdolność koncentracji i odporność psychiczną oraz elementy fizyczne czyli pracę mięśni.
W trakcie gry te wszystkie elementy ruchu mają być automatyczne, nawykowe. Wtedy dopiero będziesz mógł się skoncentrować na wyborze dobrej strategii i samej grze.
Tak więc ćwiczysz jedno, a w grze wykonujesz drugie.
W całej nauce, treningach i grze w golfa należy wyraźnie odróżnić dwa rodzaje nastawienia.
a. Nastawienie treningowe
b. Nastawienie „na efekt”

Nastawienie treningowe to mozolna, świadoma i systematyczna praktyka. Świadome powtarzanie danego ruchu czy uderzenia lub ćwiczenia celem wprowadzenia go do swojej świadomości (lewa półkula). Tego typu nastawienie będzie dominowało w 40% całego czasu poświęconego na treningi (bez gier).
Nastawienie „na efekt” to automatyczne (nieświadome) wykonywanie danego ruchu w oczekiwaniu na wystąpienie określonego efektu (trafieniu piłką w określone miejsce w przypadku golfa). Nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek myślenie analityczne i świadome.
Uderzając piłkę (dowolnym rodzajem uderzenia) nastawiamy się wyłącznie na realizację celu tego uderzenia bez wnikania w jego naturę techniczną.
Tego typu nastawienie będzie dominowało w 60% całego czasu poświęconego na treningi i gry.
Zdolność przestawiania się z nastawienia treningowego na nastawienie „na efekt” to podstawowa umiejętność, którą każdy golfista powinien opanować. W trakcie gier i określonych treningów (treningi gry realnej) nie ma miejsca na jakiekolwiek myślenie analityczne !

Zasada 10.
Pokochaj treningi !
Przejście w celu treningowym całego pola przy pomocy kija PW i puttera też jest grą w golfa.
Też uderzasz piłkę, też musisz być dokładny i skoncentrowany.
Dodatkowo uczysz się odporności na monotonię pozornie łatwego uderzenia PW, nowych możliwości strategicznych i jeszcze większej dokładności w ataku na green.

Jak działa program „Chcę być najlepszy”

Schemat-program-golfguru-pl

Omówienie schematu

Na początku jest zawsze technika danego uderzenia. Czy będzie to podstawowy chip, putt czy wyrafinowany lob, na początku należy nauczyć się Ruchu (kija i ciała) oraz Tempa i Timingu.
Pomimo wspomnianej powyżej „ułomności” człowieka w zdolności do powtarzalności należy doprowadzić tę powtarzalność (czyli technikę) do możliwie najwyższego poziomu.
Jak ?
Powtarzając dane uderzenie setki i tysiące razy.
Czy poziom techniki jest wystarczający odpowiedzą treningi zastosowania techniki (celność i wyczucie odległości) które nastąpią po tym. Mogą mieć one formę zwykłych treningów (czyli po prostu prób trafiania w cel lub cele na różnych dystansach) lub formę testów, które w sposób bardziej obiektywny odpowiedzą na pytanie czy poziom techniki osiągnął adekwatny poziom.
Jeżeli tak, nie jest musimy powrócić to żmudnych powtórzeń danego uderzenia – 50, 100, a może 1000 razy, do momentu, aż technika jest na zadowalającym poziomie – 10 na 10 piłek „leci”.
W przypadku problemu z celnością wracamy do treningów techniki, a w przypadku problemów z wyczuciem odległości wracamy albo do treningów celności na danym dystansie (tym który zawodzi) albo kontynuujemy w nieskończoność treningi wyczucia odległości.

Jeżeli nasza technika, celność i wyczucie odległości danego uderzenia jest na poziomie zadowalającym, możemy przystąpić to esencji treningów golfowych czyli Treningów Realnej Gry.
Jedna piłka, jedno położenie, jedno uderzenie – jak w grze. I zmiana. Znowu jedna piłka, jedno położenie i jedno uderzenie

tabelka-golfguru-pl

Program obejmuje szereg ćwiczeń dla każdego uderzenia i dla każdego treningu, pogrupowanych
na 4 poziomach zaawansowania – Podstawowym, Zaawansowanym, Doskonalącym i Mistrzowskim.
Generalnie Poziom Podstawowy pozwala osiągnąć handicap 18, Poziom Zaawansowany handicap 14, Poziom Doskonalący handicap 8, a poziom Mistrzowski handicap od 3 w dół.

Ideą programu treningowego jest samodzielna kontrola przez golfistę elementów treningu, które są dla niego niezbędne.
Sam na tej podstawie i na podstawie Ogólnych Zasad Treningowych układa swoje treningi i monitoruje postępy.
Wymaga to większej dbałości i samodyscypliny, ale w nagrodę gwarantuje znaczące postępy w grze.

 


Dokładne opisy treningów w ramach programu “Chcę być najlepszy”

Poziom 1 – https://golfguru.pl/category/akademiagolfa/golfowy-system-treningowy/poziom_1/

 

You may also like

4 Comments

 1. Chcę być najlepszy 😉 rozumiem, że mam trenować dalej, tylko wg wskazówek, które pozwolą mi się zbliżyć do szczęścia jakim będzie jednocyfrowy HCP?

 2. no to mi się podoba. Już od dłuzszego czasu miałem poczucie bezsensu moich treningów. Niby cos tam poprawiałem niby coś trenowałem. ale nie było w tym planu całościowego. W koncu przyszła zima i zamiast trzaskac gre na polubez czasu na trening bede tylko trenowal na symulatorach ! Panie autorze dawaj Pan te lekcje szkoda czasu . Moze jutro ? Bedzie jak znalazl na weekend 🙂

 3. Do końca listopada, co tydzień będą opisane dokładnie wszystkie treningi, wszystkich elementow gry.
  Poki co należy bardzo dokładnie zrozumieć cala idee, gdyż wszystkie treningi będą podzielone na 4 grupy – od podstawowej do mistrzowskiej.
  Pierwsza grupad już za tydzień.

 4. Tydzień … nagle się wydłużył w oczekiwaniu na rozpiskę treningów 😉

Comments are closed.