Pokonałeś granicę 110 uderzeń i masz pierwszy prawdziwy handicap 36.
Teraz Twoim marzeniem jest granica 100 uderzeń. Jak ją pokonać i co jest największa przeszkodą ?

Granica 100 uderzeń

Granica 100 uderzeń jest trochę symboliczna, gdyż odpowiada handicapowi 28, który nie jest jeszcze żadnym wyczynem.
Tym niemniej niektórzy amatorzy nawet 2-3 lata dążą bezskutecznie do jej pokonania.
Ponieważ wiesz już, że pierwszą barierą były uderzenia karne, to mam nadzieję, że teraz grasz już mądrze i bezpiecznie. Posuwasz się do przodu niedużymi odległościami ale prosto i bez punktów karnych. Pora na pokonanie kolejnej granicy 100 uderzeń i w związku z tym pokonanie kolejnej bariery.

Drugą barierą jest generalny putting.
Przeciętny gracz z handicapem 36 robi ponad 40 puttów, a niektórzy nawet w okolicach 45.
Trzy putty na dołku to dla niektórych graczy wręcz norma, niestety.
Pora z tym skończyć.
Wystarczy zmniejszyć średnią ilość puttów na rundzie do 36 (co nie jest też nadzwyczajnym wynikiem), a granica 100 uderzeń przestanie być nieosiągalna.
Tutaj słowo wyjaśnienia. Łączna ilość puttów na rundę to oczywiście wynik nie tylko dobrego puttingu, ale też krótkiej gry. Można mieć przeciętny putting, ale doskonałą krótką grę i wtedy osiągnie się 32-33 putty, ale putting pozostanie mierny.
Tym niemniej jeżeli dany gracz runda w rundę osiąga stałą ilość puttów, jest to jakimś wyznacznikiem jakości jego puttingu.
Twoim celem od tej chwili jest nie przekraczanie liczby 36 puttów na rundę, a więc każdy trzy-putt na jednym dołku musi być skompensowany jednym puttem na innym dołku.

Co więc trzeba konkretnie zrobić aby zagrać poniżej 100 uderzeń ?
Trzeba poprawić swój putting generalny.

Z badań wynika, że 90% puttów odbywa się z odległości nie większej niż 40 stóp od dołka.
Zdarzają się oczywiście odległości większe do pierwszego putta, ale są to sytuacje wyjątkowe i nawet gracze zawodowi którzy mają pierwszy putt z dystansu ponad 40 stóp w 15% przypadków robią 3 putty.

Tak więc musisz mieć opanowane putty na takim poziomie aby z dystansu od 10 do 40 stóp od dołka umieszczać piłkę jednym puttem w takiej odległości od dołka, że potem wykonasz tylko 1 putt. Na ogół jest to dystans 3 stopy wokół dołka..

Jak się do tego zabrać tj. jak to ćwiczyć ?
Wszystkie Twoje ćwiczenia w tym zakresie, tak jak poprzednio i tak jak zawsze w treningu golfowym, będą podzielone na 4 grupy.

Grupa 1 – Ćwiczenia techniki puttingu
Aby putting w ogóle był skuteczny, to jak w przypadku każdego uderzenia w golfie, należy posiadać prawidłową technikę tego uderzenia.
W celu jej doskonalenia wykonaj następujące 2 ćwiczenia.

Ćwiczenie 1 – Technika puttingu

Weź 30-40 piłek. Ustaw dwie „bramki” z tee w odległości ok. 30 cm jedna od drugiej
i szerokości minimalnie większej niż główka puttera

Celem tego ćwiczenia jest praca nad samą techniką puttowania tj. nad 6 elementami techniki puttingu, które omówiłem powyżej czyli:
1. Prawidłowe poprowadzenie główki puttera w sensie jej drogi
2. Poprowadzenie główki puttera z jednostajną prędkością czyli zachowanie stałego rytmu 1-2
3. Poprowadzenie główki puttera ze stałym indywidualnym tempem
4. Poprowadzenie główki puttera prostopadle do wybranego kierunku
5. Kontakt z piłką z naturalnym loftem puttera
6. Kontakt z piłką sweet spotem puttera

Ustaw piłkę pomiędzy dwoma „bramkami” z tee jak pokazano na zdjęciu.
Puttuj kolejne piłki na odległość minimum 7-10 kroków w wolnej kadencji (1 piłka na 5-7 sekund). Puttując staraj się nie trafić putterem w bramki z tee, wykonywać taki sam zamach, utrzymywać taką samą prędkość główki kija (nie przyspieszać i nie zwalniać).
Zalecam w tym celu korzystanie z metronomu (tempo pomiędzy 55 a 65), co znakomicie ułatwia utrzymanie rytmu.
Wykonaj 1 serię 30-40 piłek, koncentrując się wyłącznie na w/w 6 elementach techniki puttingu. Wszystkie piłki powinny się zatrzymać mniej więcej w jednym miejscu (rozrzut 1 stopy w sensie odległości jest akceptowalny)

Ćwiczenie 2 – Technika puttingu
Ustaw dwie bramki z tee jak pokazano na zdjęciu poniżej.

 

 

 

Węższa bramka (ta z przodu) powinna być minimalnie szersza niż średnica piłki i powinna być ustawiona na stopę przed piłką. Szersza bramka powinna być nieco szersza niż szerokość główki puttera.
Ćwiczenie zaczynamy z dystansu 3 stóp od dołka. Twoim celem jest wbicie 30 piłek pod rząd. Na jednym treningu poświęcasz na to nie więcej niż 20 minut.
Jeżeli nie udało się będziesz próbować na kolejnym treningu.
Gdy jesteś w stanie to zrobić, to przesuwasz całą konstrukcję na 6 stóp od dołka i znowu puttujesz.  Z 6 stóp celem jest wbicie 20 piłek pod rząd.
Przypominam, że staramy się wybrać prosty odcinek greenu, gdyż chodzi nam wyłącznie o technikę uderzenia.
Ćwiczenie to możemy dodatkowo urozmaicić pracując na uderzeniem sweet spotem pionowym. Każda główka puttera ma bowiem sweet spot poziomy i pionowy. Nietrafianie sweet spotem poziomym może mieć wpływ na kierunek toczenia się piłki, a nietrafienie sweet spotem pionowym ma wpływ na odległość toczenia się piłki.
Dobrym ćwiczeniem do treningu trafiania sweet spotem pionowym jest tzw. trafianie w monetę.
Kładziemy na greenie dwie monety jedna na drugiej (np. 2 monety 1 złotowe).
Następnie imitując ruch puttowania musimy strącić górną monetę nie ruszając dolnej.

Gdy potrafimy to zrobić 10 razy pod rząd możemy zacząć uderzać piłkę, za którą kładziemy drobną monetę. Uderzając w piłkę nie możemy dotknąć monety, a przejść główką puttera idealnie nad nią.

 

 

 

Połączenie tych dwóch ćwiczeń opisanych powyżej pozwoli nam poprawić swoją technikę puttowania.

Grupa 2 – Trening Realnej Gry
Aby poprawić ogólną skuteczność puttingu musimy popracować zarówno nad puttingiem długim (od 10 do 20 kroków od dołka) jak i nad puttingiem krótkim (do 6 stóp od dołka).
W tym celu wykonywać należy 2 rodzaje ćwiczeń.

Putting krótki.
Weź 1 piłkę i ustaw ją w odległości 5 stóp od dołka. Na jednym dołku mamy 4 takie położenia z 4 różnych stron dołka.
Puttujemy do dołka i obliczamy punkty zgodnie z opisanym poniżej zasadami.
Do każdego uderzenia przygotuj się starannie.
Puttujemy w ten sposób za każdym razem zmieniając położenie piłki w stosunku do dołka, a po każdych 4 piłkach zmieniamy dołek. Chodzi o to aby nie puttować z tego samego miejsca 2 razy.
Celem jest zdobycie 15 punktów.
Wyniki obliczamy wg następujących zasad:
a. Piłka wpadła do dołka po pierwszym putt – otrzymujemy + 2 punkty
b. Po pierwszym putt piłka chybiła dołek i zatrzymała się za nim, po czym drugim puttem wbiliśmy ją do dołka – otrzymujemy 0 punktów
c. Po pierwszym putt piłka zatrzymała się przed dołkiem, po czym drugim putt wbiliśmy ją do dołka – otrzymujemy -1 punkt
d. Nie wbiliśmy piłki do dołka w dwóch puttach – otrzymujemy -3 punkty


Putting długi

Wbij tee w odległości 10, 15 i 20 kroków od dołka.
Przy każdym z tee połóż 3 piłki, a przy odległości 15 kroków dodatkowo jeszcze czwartą.
Puttuj kolejno po jednej piłce z każdej odległości w sekwencji 15-10-20-15 itd kroków.
Do każdego uderzenia przygotuj się bardzo starannie w sensie Setupu i Rutyny.
Traktuj każdą piłkę tak jak by była jedyna.
Każda piłka która zatrzyma się w promieniu 3 stóp od dołka = 2 pkt
Każda piłka która zatrzyma się w promieniu pomiędzy 3 a 6 stóp od dołka = 1 pkt
Każdą piłkę puttuj do dołka (rób to co 3 piłki, żeby sobie nie przeszkadzały).
Każda piłka trafiona w drugim putt do dołka = 1 pkt
Celem jest zdobycie 30 punktów.
Minimum to zdobycie 20 pkt, wynik 21-25 pkt jest dobry,  26-27 pkt bardzo dobry, a ponad 28 pkt doskonały.

Jeżeli masz trudności z powyższym ćwiczeniem musisz poćwiczyć osobno wyczucie odległości długiego puttingu w następujący sposób.

Ćwiczenie dodatkowe
Weź 10 piłek i 2 tee.
Pierwsze tee wbij w green w odległości 10 kroków od piłek, a drugie w odległości 25 kroków.
Uderz pierwszą piłkę tak aby zatrzymała się jak najbliżej dalszego tee tj. w odległości ok. 25 kroków. Każdą kolejna piłkę uderzaj tak aby zatrzymała się bliżej niż poprzednia. Tj. np. 1 piłka na 24,5 kroka, druga 20 kroków, trzecia 17 kroków itd., ale żadna nie może się zatrzymać dalej niż poprzednia i bliżej niż tee wbite na 10 krokach.
Zrób tak minimum 3 serie po 10 piłek na jednym treningu, a celem jest „zmieszczenie” pomiędzy dwoma tee 10 piłek.

Grupa 3 – Zadaniowy Trening Realnej Gry

Putting krótki
Ustaw 5 piłek po spirali wokół dołka jak na schematycznym rysunku poniżej.

 

 

Pierwsza piłka w odległości 2 stóp od dołka, druga 3 stóp, trzecia 4, czwarta 5, piąta 6 stóp. Puttujemy kolejno piłki do dołka od najbliższej do najdalszej.
Celem jest wbicie wszystkich 5 piłek pod rząd.

Jeżeli chybiliśmy putt zaczynamy od nowa, przestawiając pozycje piłek lub zmieniając dołek.
Chodzi o to aby nie puttować z tego samego miejsca 2 razy.

Możemy też porównać naszą skuteczność z tych dystansów do zawodników PGA Tour.
Niezaliczony putt (czyli nieudana seria 5 piłek pod rząd) liczony jest jako 1 i zaczynamy serię od nowa czyli od piłki na 2 stopy.
Sumiennie liczymy nieudane serie tj. takie serie gdzie nie udało nam się wbić 5 piłek po spirali pod rząd, a wystarczy 1 nieudany putt aby tak się stało.
Gdy udało nam się wbić 5 piłek pod rząd porównujemy to z wynikami graczy PGA Tour
i innych handicapów.

Ilość serii zanim wbił 5 piłek pod rząd
Gracz PGA Tour 1
Gracz z hcp 0 2
Gracz z hcp 9 3
Gracz z hcp 18 5
Gracz z hcp 36 15

 

Putting długi
Weź 1 piłkę i ustaw ją w odległości 40 stóp (20 kroków) od dołka.
Puttujemy do dołka i obliczamy punkty zgodnie z opisanym poniżej zasadami.
Do każdego uderzenia przygotuj się bardzo starannie w sensie Setupu i Rutyny.
Traktuj każdą piłkę tak jak by była jedyna.
Puttujemy w ten sposób za każdym razem zmieniając położenie piłki w stosunku do dołka. Chodzi o to aby nie puttować z tego samego miejsca 2 razy.
Puttujesz tak do 10 dołków i Twoim celem jest zdobycie maksymalnej ilości punktów w 10 próbach.
Wyniki obliczamy wg następujących zasad:
a. Piłka wpadła do dołka po pierwszym putt – otrzymujemy + 5 punktów
b. Po pierwszym putt piłka chybiła dołek ale zatrzymała się w promieniu 3 stóp, po czym drugim puttem wbiliśmy ją do dołka – otrzymujemy +1 punkt
c. Po pierwszym putt piłka zatrzymała się dalej niż w promieniu 3 stóp od dołka, ale drugim putt wbiliśmy ją do dołka – 0 pkt
d. Nie wbiliśmy piłki do dołka w dwóch puttach – otrzymujemy -3 punkty

Swoją skuteczność puttowania z tej odległości z tej odległości możesz sprawdzić z wynikami innych graczy porównując do następującej tabeli

40 stóp
Gracz PGA Tour 4 pkt
Gracz z hcp 0 1 pkt
Gracz z hcp 9 -1pkt
Gracz z hcp 18 -5 pkt
Gracz z hcp 36 -14 pkt

Grupa 4 – Gra Treningowa na Polu

W przypadku doskonalenia swojego puttingu możesz zagrać następującą Grę Treningową na Polu – odmianę tzw. String Play.
Grasz normalnie i zapisujesz swój uzyskany wynik na każdym dołku.
Jednak po wbiciu piłki do dołka wyjmujesz ją i ustawiasz w odległości 10, 15, i 20 kroków od dołka.
Odległości te zmieniasz na każdym kolejnym dołku tj. na pierwszym dołku wbijasz wyjętą piłkę z odległości 10 kroków, na drugim z 15 kroków, na trzecim z 20 kroków, na czwartym dołku znowu z 10 kroków itd.
Tak więc łącznie będziesz miał 6 dołków na których będziesz wbijał wyjęta piłkę z 10 kroków, 6 dołków z 15 kroków i 6 dołków z 20 kroków.
Będą to wszystko dodatkowe uderzenia już po normalnym zakończeniu dołka.
Jeżeli z tego dodatkowego putta zrobiłeś 2 putty, to wynik jest taki sam jak uzyskałeś normalnie. Jeżeli zrobiłeś więcej niż 2 putty to do swojego normalnego wyniku na danym dołku dodajesz liczbę puttów ponad 2 i ten Skorygowany Wynik również zapisujesz.
Przykładowo uzyskałeś na danym dołku wynik 4. Wyjmujesz piłkę z dołka i puttujesz z 10 kroków. Zrobiłeś 2 putty. Masz wynik normalny 4 i Wynik Skorygowany również 4.
Na kolejnym dołku zrobiłeś wynik 5. Wyjmujesz piłkę z dołka i puttujesz z 15 kroków.
Zrobiłeś 3 putty zanim wbiłeś piłkę do dołka. Masz wynik normalny 5 i Wynik Skorygowany 6.
Po zakończeniu gry podsumowujesz wynik normalny i Wynik Skorygowany.
Wynik Skorygowany może być tylko o 5 uderzeń gorszy od normalnego.
Dotąd grasz tego typu Grę Treningową na Polu aż tak się stanie.

Stosując systematycznie opisane powyżej 4 grupy treningów puttingu i grając według opisanych poprzednio zasad gry na polu, powinieneś przełamać granicę 100 uderzeń.

You may also like

Comments are closed.