Błąd numer 3 – nieprawidłowa faza Transition 1

 


Prawidłowa sekwencja w fazach Top of the Backswing (szczyt Backswingu) i Transition wygląda następująco

 

 

 

 


Widać jak bardzo przesunął się ciężar ciała na lewą nogę w początkowej fazie Forward swingu czyli fazie Transition.
Proszę zwrócić uwagę na odległość pomiędzy białym słupkiem oznaczającym OB, a lewym biodrem na zdjęciu z lewej strony i tę samą odległość na zdjęciu z prawej strony. Zmniejszyła się ona znacznie co jest dowodem mocnego przesunięcia ciężaru ciała na lewą stopę w tej fazie Forward swingu.
Tymczasem u przeciętnego amatora ta sekwencja wygląda następująco.

 

 

 

Jak widać nie następuje wystarczające przesunięcie lateralne ciężaru ciała, a jedynie mocny ruch samymi rękami.

Jak wyeliminować ten błąd ?
Należy zrobić następujące ćwiczenie w 3 etapach.
Etap 1
Ustawiamy dwie piłki jak pokazano na zdjęciu poniżej.

 

Piłka z prawej strony jest w normalnej pozycji tj. 2-3 cm od środka postawy w lewo, a piłka z lewej strony w odległości ok 5 cm jeszcze przed nią.
Uderzamy 2 serie po 10 piłek starając się aby obie piłki poleciały, a w szczególności piłka z lewej strony.

Etap 2
Stawiamy 1 piłkę, tylko tę z lewej strony na zdjęciu powyżej tj. o około 8 cm od środka postawy w lewo, mniej więcej naprzeciw lewej stopy.
Uderzamy 2 serie po 10 piłek starając się tak przenieść ciężar ciała, aby piłka była uderzona idealnie z czystym kontaktem.

Etap 3
Ustawiamy piłkę normalnie tj. 2-3 cm na lewo od środka postawy. Rysujemy kredą lub flamastrem kreskę w odległości 5 cm na lewo od piłki.

 


Uderzamy 2 serie po 10 piłek starając się wyobrazić sobie, że kij musi dojść aż do kreski, tak jak było to w Etapie 2.
Możemy też, celem kontroli, położyć za piłką podkładkę z twardej gumy jak pokazano poniżej.

 

 


Podkładka znajduje się ok 5 cm za piłką.
Uderzamy piłkę wyobrażając sobie, że kij musi dojść aż do kreski, tak jak było to w Etapie 2 i równocześnie nie możemy dotknąć gumowej podkładki.

Te 3 Etapy powinny nam pomóc poczuć czym jest prawdziwe przesunięcie ciężaru ciała w fazie Transition.

You may also like

Comments are closed.