Jak grać coraz lepiej w golfa – granica 90 uderzeń

 

Pokonałeś granicę 100 uderzeń, brawo !
Teraz przed Tobą prawdziwe wyzwanie – granica 90 uderzeń i handicap 18.
A to jest już średni handicap światowy, a więc nie będziesz musiał się już niczego potem wstydzić.
Jednak granica 90 uderzeń dla niektórych graczy jest nie do pokonania.
Ty jednak przerobiłeś solidnie poprzednie etapy, uderzasz więc prosto na dystans ok 100m, grasz rozsądnie i bezpiecznie, nie masz punktów karnych, a Twój putting jest na przyzwoitym poziomie tj. nie przekraczasz ilości 36 puttów na rundę.
Teraz chcesz pokonać kolejną granicę 90 uderzeń.
Jak to zrobić ?
Po pierwsze musisz poznać pojęcie Green-in-regulation.
Jest to po prostu możliwość osiągnięcia greenu w ilości uderzeń Par dołka – 2, czyli w pierwszym uderzeniu na dołku par 3, w drugim na par 4 i w trzecim uderzeniu na dołku par 5. Tak więc jak widzisz nie jest łatwo zrobić na danym dołku green-in-regulation (GIR).
Ilość GIR na wszystkich 18 dołkach jest wskaźnikiem bardzo dobrej długiej gry, jednak najtrudniejszym do uzyskania.
Ponieważ po treningach puttingu powinieneś osiągać średnio 2 putty na danym dołku, więc zrobienie GIR to niemal automatycznie wynik par na tym dołku.
Ale jak wspominałem jest to trudne.
Wystarczy powiedzieć, że gracz z handicapem 18 (a więc taki który robi średnio 90 uderzeń) osiąga zaledwie 3 GIR.
A poprawić tę ilość do np. 5 GIR (tyle osiąga handicap 12) należy bardzo długo pracować nad swoim swingiem i skutecznością uderzeń wszystkimi kijami. To trwa czasem kilka lat.
Jednak aby zrobić par na danym dołku nie koniecznie trzeba na nim osiągnąć GIR.

Granica 90 uderzeń
Gra na 90 uderzeń na 18 dołkach to zrobienie 4 parów, 10 bogey i 4 double bogey maksimum. Jak zrobić te 4 pary o ile nie robimy 4 GIR i jak zapewnić sobie te 10 bogey ?
Jaką barierę musisz pokonać aby przełamać upragnioną granicę 90 uderzeń ?

Trzecią barierą jest krótka gra.
Skoro nie możesz jeszcze osiągnąć GIR na 4 dołkach to musisz z dystansu od 3 do 30 metrów od greenu dążyć do tzw. Up& down czyli jednego uderzenia na green (możliwie najbliżej dołka) i jednego putta. Wtedy nawet gdy nie zrobiłeś GIR, zrobisz par ewentualnie bogey gdy miałeś słabsze uderzenia długiej gry.
Krótka gra w tym przypadku (tj. gracza z handicapem 20-27) to chipping, pitching i gra z bunkra przy greenie.
Jej dobre opanowanie jest „kopalnią” zaoszczędzonych uderzeń, a co najważniejsze jej opanowanie na przyzwoitym poziomie, jest szybsze i łatwiejsze aniżeli full swingu, który miałby nam zwiększyć ilość GIR. Osiągamy więc dobre wyniki niejako „tylnymi drzwiami”, czyli doskonałą krótką grą.

W przypadku chippingu z dystansu od 2 do 10 metrów od greenu powinieneś w 50% przypadków osiągać up&down.
W przypadku krótkiego pitchingu z dystansu od 15 do 30 metrów od greenu powinieneś w 20% przypadków osiągać up&down.
W przypadku gry z bunkra przy greenie na Twoim poziomie powinieneś zawsze osiągać dołek w 3 uderzeniach – jednym na green z bunkra i dwóch puttach.
Jak wypracować tego rodzaju krótką grę ?

Wszystkie Twoje ćwiczenia w tym zakresie, tak jak poprzednio i tak jak zawsze w treningu golfowym, będą podzielone na 4 grupy.

Grupa 1 – Ćwiczenia techniki chippingu, krótkiego pitchingu i gry z bunkra
Musisz opanować jak najlepiej potrafisz 3 rodzaje uderzeń krótkiej gry:
a. Chipping czyli krótkie uderzenie w promieniu do 5 metrów od greenu
b. Krótki pitching czyli krótkie uderzeniu w promieniu do 30 metrów od greenu
c. Uderzenie z bunkra przy greenie

Technika tych trzech uderzeń jest dokładnie opisana w mojej książce „Skuteczna gra w golfa” oraz dokładnie omówiona na filmach na stronie

Dobrze jest również skonsultować się z kompetentnym Pro, aby uniknąć podstawowych błędów w technice tych uderzeń.
Ćwiczenie techniki na poziomie 1 polega na wielokrotnych uderzeniach serii piłek bez wybierania konkretnego celu. Chodzi o prawidłowy ruch kija i ciała oraz o dobry kontakt z piłką. Na poziomie 2 mamy już konkretny cel, ale cały czas uderzamy serie wielu piłek.
Proponuję na jednym treningu techniki wykonanie minimum:

Chipping poziom 1
Uderzamy 3 serie po 10 piłek kijami wedge 56, pitching wedge i iron 8.
Tak więc na jednym treningu odbijemy 90 piłek.

Chipping poziom 2
W odległości 6 kroków od piłki ustawiamy kwadrat z 4 kijów. Następnie każdym z 3 kijów (wedge 56, pitching wedge i iron 8) uderzamy od 3 do 5 serii 10 piłek starając się aby piłka z lotu trafiła w ten kwadrat. Ćwiczymy aż do osiągnięcia skuteczności 9/10 piłek celnych.
Może nam to zająć kilka tygodni, ale wtedy nasza technika bazowa będzie już na dobrym poziomie.
Gdy osiągniemy to na dystansie 6 kroków, stawiamy kwadrat na 10 kroków od piłki i powtarzamy ćwiczenie.

Krótki pitching poziom 1
Uderzamy 3 serie po 10 piłek kijami wedge 56 i pitching wedge.
Tak więc na jednym treningu odbijemy 60 piłek.

Krótki pitching poziom 2
W odległości 15 kroków od piłki ustawiamy kwadrat z 4 kijów. Następnie kijami wedge 56 oraz pitching wedge uderzamy od 3 do 5 serii po 10 piłek starając się aby piłka z lotu trafiła w ten kwadrat. Ćwiczymy aż do osiągnięcia skuteczności 7/10 piłek celnych.
Może nam to zająć kilka tygodni, ale wtedy nasza technika bazowa będzie już na dobrym poziomie. Gdy osiągniemy to na dystansie 15 kroków, stawiamy kwadrat na 20 krokach, potem 25 i wreszcie 30 krokach od piłki. Nasza średnia skuteczność trafiania na tych dłuższych dystansach powinna być 5/10 piłek.

Bunkier green poziom 1
Uderzamy minimum 5 serii po 10 piłek z bunkra przy greenie na green.
Naszym celem jest 100% skuteczności wybijania piłek z bunkra na green.

Bunkier green poziom 2
W odległości 10-15 kroków od piłki w bunkrze ustawiamy kwadrat z 8 kijów, którego każdy bok ma długość 2 kijów. Następnie uderzamy od 3 do 5 serii po 10 piłek starając się aby piłka z lotu trafiła w ten kwadrat. Ćwiczymy aż do osiągnięcia skuteczności 6/10 piłek celnych.
Może nam to zająć kilka tygodni, ale wtedy nasza technika bazowa będzie już na dobrym poziomie.
Grupa 2 – Trening Realnej Gry
Obecnie musisz popracować nad sytuacjami realnymi, takimi jak występują w normalnej grze. Wyróżniasz 6 podstawowych sytuacji – 2-3 dla chippingu, 2-3 dla krótkiego pitchingu i 1 dla bunkra przy greenie.

Sytuacja 1 to tzw. „Krótko-krótko” czyli 5-7 kroków od piłki do greenu i 5-7 kroków od brzegu greenu do dołka. Grasz ją chipując wedgem 56.
Sytuacja 2 to tzw. „Krótko-długo” czyli 5-7 kroków od piłki do greenu i 10-12 kroków od brzegu greenu do dołka. Grasz ją chipując pitching wedgem.
Sytuacja 3 to tzw. „Długo-długo” czyli 10-12 kroków od piłki do greenu i 10-12 kroków od brzegu greenu do dołka. Grasz ją chipując pitching wedgem.
Sytuacja 4 to tzw. „Krótko- bardzo długo” czyli 5-7 kroków od piłki do greenu i 20-22 kroki od brzegu greenu do dołka. Grasz ją chipując ironem 8 lub pitching wedgem.
Sytuacja 5 to tzw. „Długo-krótko” czyli minimum 15 kroków od piłki do greenu i 10-12 kroków od brzegu greenu do dołka. Grasz ją pitchując wedgem 56 lub pitching wedgem.
Sytuacja 6 to bunkier przy greenie i około 10-15 kroków lotu piłki.

Ustawiasz sobie w okolicach greenu każdą z tych sytuacji, w przypadku sytuacji 5 musisz wybrać minimum 3 odległości do greenu np. 15, 20 i 30 kroków od greenu.
W każdej z tych sytuacji najpierw uderzasz tyle piłek ile potrzeba, aby poznać jak to działa, tj. rozpoznawać miejsce upadku piłki, odległość jej toczenia się itd.
W sytuacjach 1, 2, 3 i 4 piłka powinna się zatrzymać maksimum w promieniu 3 stóp od dołka, a w sytuacjach 5 i 6 w promieniu 6 stóp od dołka.
Gdy masz poczucie, że rozumiesz każdą z tych sytuacji i osiągasz skuteczność 7/10 piłek, możesz przystąpić do drugiego etapu Treningu Realnej Gry.
Bierzesz tylko 2 piłki i ćwiczysz te 6 sytuacji po kolei tzn. dwie piłki w 1 sytuacji, potem te same 2 piłki w 2 sytuacji itd.
Twoim zadaniem jest aby zawsze co najmniej jedna piłka zatrzymała się do 3 stóp od dołka w sytuacjach od 1 do 4 i w odległości do 6 stóp od dołka w sytuacjach 5 i 6.
Takie serie 12 uderzeń (2 piłki x 6 sytuacji) powtarzasz aż do osiągnięcia tego celu.

Grupa 3 – Zadaniowy Trening Realnej Gry
Bierzesz tylko 1 piłkę i przygotowujesz 9 sytuacji wokół greenu.
Są to sytuacje od 1 do 4 i sytuacja 6 (opisane powyżej), oraz sytuacja 5 w 4 wariantach (patrz poniżej).
Warianty sytuacji 5 to:
a. Odległość 15 kroków od piłki do greenu i 10 kroków od brzegu greenu do dołka
b. Odległość 25 kroków od piłki do greenu i 15 kroków od brzegu greenu do dołka
c. Odległość 35 kroków od piłki do greenu i 10 kroków od brzegu greenu do dołka
d. Odległość 20 kroków od piłki do greenu i 5 kroków od brzegu greenu do dołka

Masz więc najróżniejsze sytuacje wokół greenu. Twoim zadaniem jest uderzenie z każdej z nich tylko raz i kontynuowanie putterem, aż do wbicia piłki do dołka. Możesz używać dowolnych kijów, posługując się swoim doświadczeniem z Treningów Gry Realnej.
Twój cel to przejście wszystkich 9 sytuacji w maksimum 21 uderzeniach łącznie z puttami.
Tak więc musisz wykonać średnio 6 „up&down” (12 uderzeń) oraz 3 uderzenia z dwoma puttami (9 uderzeń).
W każdej sytuacji grasz piłkę do wbicia do dołka i zmieniasz sytuację.
Ćwiczysz to aż do regularnego osiągania 21 uderzeń na 9 sytuacjach.
Grupa 4 – Gra Treningowa na Polu
W przypadku doskonalenia swojej krótkiej gry możesz zagrać następującą Grę Treningową na Polu. Po normalnym zagraniu danego dołka podnosisz piłkę i rzucasz ją poza greenem.
Na 3 dołkach będzie to sytuacja 1, na kolejnych 3 sytuacja 2 itd.
Następnie grasz starając się zrobić up&down z danej sytuacji.
Grasz tak dotąd, aż Twój wynik z „wyrzucanym” za green piłkami będzie tylko o 6 uderzeń gorszy niż wynik normalny.

Stosując systematycznie opisane powyżej 4 grupy treningów krótkiej gry i grając według opisanych poprzednio zasad gry na polu, powinieneś przełamać granicę 90 uderzeń.

 

 

You may also like

1 Comment

  1. Tak mi się skojarzyła moja przedostatnia runda w zeszłym roku. Turniej mikołajkowy na Gradi, piękna pogoda, świetni kompanii z którymi grałem i kilka GIR … Problem polegał jednak na tym, iż każdy mój GIR kończył się 4 putami … (wstyd się przyznać pod nazwiskiem, ale to prawda), natomiast jak tylko musiałem bronić wyniku to momentalnie w najgorszym razie robiłem 2 puty.

Comments are closed.