Treningi chippingu – Poziom 1

1. Treningi chippingu (tak jak każdego innego uderzenia), składają się z:
a. Bazowych Treningów Techniki
b. Treningów Gry Realnej
c. Zadaniowych Treningów Gry Realnej (Testów)
d. Gier Treningowych na Polu

2. Każdy trening chippingu powinien trwać minimum 45 min, a maksimum 2 x 45 min.
Gra Treningowa na Polu jest normalną grą na 9 lub 18 dołkach z określonym celem-zadaniem.
Treningi chippingu należy wykonywać nie rzadziej niż 1 raz na 10 dni, a ideałem jest raz na tydzień.

3. Poziom 1 to poziom podstawowej techniki którego celem jest wypracowanie poprawnej postawy, ustawienia do piłki, ruchu kija, rytmu itp.

4. W ramach treningu chippingu możesz dobierać sobie dowolne ćwiczenia spośród poniżej opisanych, dbając aby przerobić je wszystkie, niekoniecznie na 1 czy nawet 2 treningach.
Chodzi o to, aby systematycznie wykonywać wszystkie opisane ćwiczenia, aż do ich pełnego opanowania.

5. Gdy potrafisz wykonać poprawnie wszystkie opisane ćwiczenia, wtedy możesz przejść do Poziomu 2 chippingu.

Bazowy Trening Techniki
Podstawą chippingu, podobnie jak we wszystkich rodzajach uderzeń, jest dobra technika.
Technika chippingu jak i innych uderzeń w grze w golfa to tzw. GASP+ 3 oraz RTT.
GASP+ 3 to Grip (Chwyt kija), Alignement (Ustawienie ciała na cel), Stance (Ustawienie stóp), Posture (Sylwetka), +1 (Pozycja piłki), +2 (Pozycja główki kija), +3 (Rutyna przed uderzeniem).
RTT to Ruch różnych części ciała i kija, Timing czyli sekwencja oraz Tempo całego ruchu.
Poprawne wykonanie wszystkich elementów GASP+3 i RTT daje dobrą technikę i pożądany lot piłki oraz jej określone zachowanie po upadku na green.
Samodzielne określenie swojego poziomu bazowej techniki jest trudne.
Bez pomocy doświadczonego instruktora (Pro) trudno jest zauważyć i skorygować błędy w które się robi. Poniższe ćwiczenia techniki są podane tytułem informacyjnym.
Natomiast zalecam:
a. Skonsultowanie się z doświadczonym instruktorem (Pro) na temat techniki chippingu
b. Zapoznanie się z techniką chippingu w mojej książce „Skuteczna gra w golfa”
c. Zapoznanie się z moimi filmami instruktażowym na ten temat na stronach www.zwiazekgolfistow.pl

Celem prawidłowej techniki chippingu jest osiągnięcie następujących efektów:
a. W momencie kontaktu główka kija jest prostopadle do kierunku jej prowadzenia (nie celu, lecz kierunku, a to nie zawsze jest to samo biorąc pod uwagę breaki greenu). Ustawienie główki nie prostopadle do kierunku jej prowadzenia zmienia nie tylko kierunek lotu piłki ale i jego trajektorię pionową. Czasem robi się tak specjalnie, aby uzyskać określony efekt, ale do klasycznego chipa główka jest ustawiona prostopadle do kierunku jej poruszania się.

b. Piłka uderzona jest „sweet spotem” główki kija, co zapewnia prawidłowy lot i zamierzone przekazania energii główki kija piłce. Uderzenie „sweet spotem” to również gwarancja dobrego kontaktu  z piłką, kijem prowadzonym w dół.

c. Piłka uderzona jest w taki sposób, że w momencie kontaktu główka kija ma swój naturalny loft
w stosunku do ziemi, który jest inny w zależności od użytego kija. Loft ten powinien być mniej więcej tak jaki był w setupie. Utrzymanie tego loftu w momencie kontaktu polega na utrzymaniu
w momencie kontaktu takiego samego kąta shaftu kija w stosunku do ziemi co z kolei wynika
z pozycji dłoni w stosunku do piłki. Generalnie dłonie znajdują się lekko przed piłką i w setupie
i w momencie kontaktu z piłką. Zwiększenie lub zmniejszenie tego loftu powoduje zmianę zachowania piłki po upadku na green, toczy się ona bardziej lub mniej i chipping nie jest powtarzalny.

d. Piłka jest uderzona ze stałym kątem ataku. Zapewnia to taką samą rotację wsteczną piłki, a tym samym jej powtarzalne i przewidywalne zachowanie się na greenie.

e. Ruch główki kija jest bardzo zbliżony do puttingu tj. główka porusza się ruchem prawie jednostajnym (minimalnie przyspiesza). W przypadku chippingu mamy do czynienia praktycznie
z jedną długością zamachu (zapewnia to lot piłki na stałą odległość), a długość toczenia zależy od użytego kija, zgodnie z tzw. regułą 12 (patrz książka „Skuteczna gra w golfa”).

f. Występuje stałe tempo chippingu. Tempo to ilość powtórzeń np. na minutę, gdy główka kija pokonuje odległość od skrajnego punktu zamachu do końca uderzenia. To tempo jest inne dla każdego gracza i jest jego indywidualną cechą. Przy stałym tempie zmienia się prędkość główki kija w zależności od długości zamachu, lecz jak mówiłem w trakcie ruchu jest ona prawie jednostajna, stała.
Wybór i wykonywanie chipa w stałym, indywidualnym tempie zwiększa jego powtarzalność.
Należy popróbować odnaleźć swoje najbardziej odpowiednie tempo pracując z metronomem i tempami przykładowo od 55 do 65.

Te efekty chippingu powinny wystąpić przy prawidłowym GASP+3 oraz RTT.
Aby chipping był skuteczny dochodzą jeszcze 3 elementy:
a. Wybór prawidłowego kija do chippingu gwarantującego odpowiednią proporcję lotu do toczenia się piłki
b. Wykonanie zamachu o długości adekwatnej do odległości do celu, co jest szczególnie istotne przy dłuższym chippingu.
c. Wybór prawidłowego kierunku chippingu uwzględniający nachylenia greenu

Podane poniżej ćwiczenia pomagają poprawić poziom techniki chippingu ćwiczącego.

Ćwiczenie 1 – Korekta GASP+3
Celem ćwiczenie jest korekta Gripu, Ustawienia na cel, Pozycji stóp, Sylwetki, Pozycji piłki i główki kija oraz Rutyny.
Ćwiczenie to należy wykonać wyłącznie pod nadzorem Pro lub ewentualnie kierując się dokładnymi wskazówkami z książki „Skuteczna gra w golfa”.
Generalnie ćwiczenie polega na wykonaniu prawidłowej Rutyny i Setupu do chippingu ok 10 razy
i ewentualnej korekcie nieprawidłowych elementów.

Ćwiczenie 2 – Chipping różnymi kijami
Weź 30 piłek i trzy kije wedge 56, pitching wedge i iron 8.
Chippuj piłki w seriach 3 x 10 piłek każdym kijem zwracając uwagę na wszystkie w/w elementy, które powinny wystąpić w trakcie chippowania.
a. Stały punkt kontaktu – „sweet spot” i łopatka ustawiona prostopadle do celu
b. Stały kąt natarcia, stały kąt nachylenia shaftu kija, stała pozycja piłki
c. Stały timing czyli stały rytm i sekwencja ruchów
d. Stałe tempo
e. Ciężar ciała na lewej stopie (70%)
f. Zatrzymanie łopatki po uderzeniu, pokazuje ona na linię celu,  a górny koniec kija powinien wskazywać „za ciało” (korpus).
g. Staraj się aby zamach był zawsze takiej samej długości.
h. Zamach ramionami jak do długiego putta.
i. Utrzymuj ustawienie z linii barków, rąk i kija w kształcie litery Y jak najdłużej po uderzeniu.
j. Nie wolno wyginać nadgarstków w trakcie kontaktu z piłką ani po uderzeniu piłki

Każdą piłkę chippiuj bardzo starannie, traktując ją jakby była jedną jedyną. Rób próbne zamachy, kontroluj ustawienie na cel itd.
Po każdym uderzeniu odejdź od piłki i potem znowu podejdź i przyjmij postawę.
Uderzenie 30 piłek powinno zająć minimum 5 minut.
Serię 30 piłek powinieneś uderzyć każdym z 3 kijów.

Ćwiczenie 3 – Jedna ręka
Weź kij pitching wedge w lewą rękę, prawą ręką przyciśnij lewy biceps do klatki piersiowej.
Ćwicz najpierw sam ruch chippingu (zamach i wykończenie) dbając aby:
a. Nie zaginać lewego nadgarstka w zamachu
b. Utrzymywać lewy nadgarstek prosty w zakończeniu
c. Łopatka kija ma szurnąć po trawie
d. Wykonywać cały ruch barkami i korpusem a nie samą ręką

Wykonaj tak kilkanaście ruchów, a potem zacznij w ten sam sposób tj. jedną ręką uderzać piłkę. Uderz tak 3 serie po 10 piłek.

Ćwiczenie 4 – Kij równolegle
Na linii celu połóż na ziemi kij w odległości 30 cm przed piłką dokładnie na linii celu tj. przed piłką w stronę celu.
Następnie chipuj starając się, aby po uderzeniu łopatka kija znalazła się z punktu widzenia oczu nad kijem leżącym na ziemi, a nie przeszła bardziej w lewo. Możesz wykonać to tylko jednym kijem (30 piłek) lub 3 kijami (SW, PW, i8 – każdym musisz odbić 10 piłek).

Ćwiczenie 5 – Kij prostopadle
Połóż na ziemi kij, prostopadle do kierunku uderzenia.
Piłkę połóż najpierw ok. 40 cm przed kijem.
Następnie zacznij ćwiczyć chipping.
Chodzi o to, aby kij którym uderzasz piłkę nie dotknął kija leżącego na ziemi.
Po kilkunastu uderzeniach umieść piłkę 30 cm przed kijem na ziemi i znowu wykonaj kilkanaście uderzeń. Powinieneś być w stanie uderzać czysto piłkę która znajduje się 15 cm przed leżącym kijem. Możesz wykonać to tylko jednym lub wszystkim 3 kijami, a każdym musisz odbić minimum 10 piłek. Regularnie i systematyczne powtarzanie tego ćwiczenia znacznie polepszy Twój kontakt z piłką.

Ćwiczenie 6 – Kwadrat z kijów
Weź 30 piłek i ustaw na greenie kwadrat z 4 kijów, w odległości 6 kroków od piłki.
Chipuj piłki w 3 seriach po 10 piłek starając się każdą piłką trafić z lotu w kwadrat.
Ćwiczenie to wykonujesz dotąd aż 9 na 10 piłek trafi w kwadrat. Na jednym treningu możesz wykonać do 5 serii po 10 piłek.
Do każdego uderzenia należy się przygotować bardzo dokładnie (postawa i rutyna).

W zależności od czasu jakim dysponujesz wykonaj to ćwiczenie 1, 2 lub 3 kijami.

Ćwiczenie 7 – Wyczucie odległości
Jest to najbardziej wartościowe ćwiczenie do trenowania wyczucia odległości chippingu.
Można je ćwiczyć również poza greenem.
Ułóż na greenie „drabinę” z kijów, która ma minimum 4 „szczeble”
treningi-chippingu-poziom-1-golfhelp

 

Odległość pomiędzy „szczeblami” to 2 stopy.
Następnie uderzaj serię kilkunastu piłek, tak aby pierwsza spadła pomiędzy 1 a 2 „szczeblem”,  kolejna pomiędzy 2 a 3 „szczeblem” itd.
Celem ćwiczenia jest przejście wszystkich „szczebli” tam i z powrotem bez błędu.
Tak więc musisz uderzyć celnie 5 piłek.
W zależności od czasu jakim dysponujesz wykonaj to ćwiczenie 1, 2 lub 3 kijami.

Trening Realnej Gry
Ćwiczenie 8 – Realne 2 sytuacje
Wyznacz dwie sytuacje (patrz niżej) i dla każdej z nich 3 różne położenia piłki.
Sytuacja 1 to tzw. „krótko-krótko” – piłka w odległości 10-12 kroków od dołka, z tym że do greenu jest 5-7 kroków i na greenie do dołka 5-6 kroków.
Sytuacja 2 to tzw. „krótko-długo” – piłka w odległości 15-17 kroków od dołka, z tym że do greenu jest 5-7 kroków i na greenie do dołka 10-12 kroków.
Dla obu tych sytuacji wyznacz 3 położenia piłki tj jest ona pod różnym kątem w stosunku do dołka, ale opisane proporcje są zachowane. Masz więc łącznie 6 różnych położeń piłki.
Sytuację 1 ćwicz wedgem 56 (SW), Sytuację 2 pitching wedgem (PW).
Z każdej z 3 pozycji dla danej sytuacji chipuj 2 piłki, z których każda powinna zatrzymać się na 3 stopy od dołka.
Ćwicz to minimum 20 minut zmieniając pozycje piłki i sytuację po każdych 2 piłkach.

Zadaniowy Trening Realnej Gry
Ćwiczenie 9 – 5 stanowisk
Oznacz 5 stanowisk w odległości około 15 kroków od dołka, tak aby do greenu było 6-7 kroków i 6-12 kroków na greenie do dołka.
Weź 5 piłek i chipuj po 1 piłce z każdego stanowiska w stronę dołka, obliczając punkty zgodnie z opisanym poniżej zasadami.
a. Piłka wpadła do dołka po chipie (chip-in) – otrzymujemy + 5 punktów
b. Po chipie piłka zatrzymała się w promieniu 3 stóp od dołka +2 punkty
c. Po chipie piłka zatrzymała się pomiędzy 3 a 6 stóp od dołka +1 punkt
d. Po chipie piłka zatrzymała się dalej niż 6 stóp od dołka 0 punktów
e. Piłka nie trafiła green lub wytoczyła się z niego -1 punkt

Masz uzyskać z 5 piłek minimum 6 punktów.

Ćwiczenie 10 – 2 sytuacje
Wyznacz dwie sytuacje wokół greenu.
Sytuacja 1 to tzw. „krótko-krótko” – piłka w odległości 10-12 kroków od dołka, z tym że do greenu jest 5-7 kroków i na greenie do dołka 5-6 kroków.
Sytuacja 2 to tzw. „krótko-długo” – piłka w odległości 15-17 kroków od dołka, z tym że do greenu jest 5-7 kroków i na greenie do dołka 10-12 kroków.
Sytuację 1 ćwicz wedgem 56 (SW), Sytuację 2 pitching wedgem (PW).
Ćwiczenie polega na zaliczeniu i zatwierdzeniu każdej z dwóch sytuacji.

Zaliczenie to uderzenie techniką chippingu 2 piłek w stronę dołka, tak aby OBIE zatrzymały się w promieniu 3 stóp od dołka i OBIE muszą być zaputtowane 1 puttem do dołka.
Jeżeli tylko pierwsza piłka zatrzymała się dalej niż 3 stopy, to i tak chipujesz druga piłkę i obie piłki puttujesz, ale te seria jest niezaliczona.
Jeżeli zaliczysz serie 2 piłek (obie na 3 stopy i obie zaputtowane) musisz jeszcze tę sytuacje zatwierdzić.
Zatwierdzenie to znowu uderzenie techniką chippingu 2 piłek w stronę dołka i niezależnie od tego w jakiej odległości się zatrzymają trzeba OBIE zaputtować 1 puttem do dołka.
Jeżeli nie zatwierdziliśmy danej sytuacji po jej zaliczeniu, to zaliczenie anuluje się i zaczynamy od nowa.

Gra Treningowa na Polu
Oprócz treningów ćwicz też chipping w trakcie realnych gier na polu w formie tzw. Gier Treningowych na Polu (GTP).
Gra tego typu ma dwa zadania:
a. Uodpornić Cię psychicznie i przyzwyczaić do sytuacji chippingu
b. Trenować różne położenia w chippingu

W przypadku chippingu następującą Grę Treningową na Polu.
Grasz normalnie i zapisujesz swój uzyskany wynik na każdym dołku.
Jednak po wbiciu piłki do dołka wyjmujesz ją i rzucasz przed greenem w odległości ok 6-10 kroków od greenu i 10-15 kroków od dołka.
Następnie chipujesz starając się zrobić up&down.
Jeżeli tak się stało, to wynik jest taki sam jak uzyskałeś normalnie.
Jeżeli nie to grasz dalej aż do zakończenia dołka i ten Skorygowany Wynik również zapisujesz.
Przykładowo uzyskałeś na danym dołku wynik 4. Wyjmujesz piłkę z dołka i chipujesz.
Zrobiłeś up&down czyli chip i 1 putt. Masz wynik normalny 4 i Wynik Skorygowany również 4.
Na kolejnym dołku zrobiłeś wynik 5. Wyjmujesz piłkę z dołka i chipujesz.
Zrobiłeś chip i 2 putty. Masz wynik normalny 5 i Wynik Skorygowany 6.
Po zakończeniu gry podsumowujesz wynik normalny i Wynik Skorygowany.
Wynik Skorygowany może być o 9 uderzeń gorszy od normalnego.
Dotąd grasz tego typu Grę Treningową na Polu aż tak się stanie.

Ciąg dalszy nastąpi – Poziom 1 krótkiego pitchingu

 

You may also like

1 Comment

  1. Fantastyczne są te plany treningowe. Szkoda, że aura pozwala tylko na weekendowe treningi (krótki dzień).

Comments are closed.