Strona główna » ARTYKUŁY » WYJAZDY GOLFOWE

WYJAZDY GOLFOWE

WYJAZDY GOLFOWE

LITWA

Litwo, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo...